Zoznam učiteľov

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra scan0003 s DPH 21.11.2011
Zmluva Zmluva o spolupráci -Školské ovocie s DPH 28.09.2017 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou PaedDr.Mariana Šranková riaditeľka školy
Faktúra 20200998 Mäso s DPH 30.11.2020 Mäso-údeniny Róbert Šiko Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou 03.12.2020
Faktúra 309/2015 BOZP s DPH 07.12.2015 Mgr.Ivan Michalík Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou PaedDr.Ján Kovalčík riaditeľ ZŠ
Faktúra 5615110066 Ovocie s DPH 16.11.2015 PD Tvrdošovce Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou PaedDr.Ján Kovalčík riaditeľ ZŠ
Faktúra úhrada TPP energie-plyn s DPH 16.09.2016 LAMA energie Základná škola Nová Ves nad Žitavou PaedDr.Mariana Šranková riaditeľka školy 16.09.2016
Zmluva Program školské ovocie a zelenina s DPH 22.09.2016 PD Tvrdošovce Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou PaedDr.Mariana Šranková riaditeľka školy
Zmluva Darovacia -ovocie a jablový džús s DPH 30.11.2016 PD Tvrdošovce Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
Faktúra 1280003317 plyn s DPH 17.01.2019 LAMA energie Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
Faktúra 20160070 Zelenina s DPH 26.10.2016 Frutto Zariadenie školského stravovania pri ZŠ
Zmluva 66600049 Výkup vyzbieraného nepoužiteľného papiera s DPH 15.03.2017 ENVI-GEOS Nitra,s.r.o Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou PaedDr.Mariana Šranková riaditeľka školy
Faktúra scan0002 s DPH 21.11.2011
Faktúra 2013015 Revízia hasiacich prístrojov s DPH 04.03.2013 mihas Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
Faktúra FAKTORA za vodné s DPH 10.12.2011
Faktúra Vojtech Galaba DI s DPH 10.12.2011
Faktúra Faktüra za sluThy s DPH 10.12.2011
Faktúra Datum sp atnosb s DPH 10.12.2011
Faktúra Clen s DPH 10.12.2011
Faktúra A ADENE s DPH 10.12.2011
Faktúra den skupiny s DPH 10.12.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1416