Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola - Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
Email školy: zsnvnz@gmail.com
Telefón: 0377884352, 0917718357,
Adresa školy: Partizánska 362, 95151 Nová Ves nad Žitavou
IČO: 37865374
DIČ: 2021645318
Vedúca školskej jedálne: Jana Juhásová
037/3810164
Výchovný poradca: Mgr.Anita Kozayová
037/7884352
Poverená vedením základnej školy: Mgr. Andrea Kériová
Elektronická schránka: Naša škola má zriadenú a aktivovanú elektronickú schránku na portáli slovensko.sk a je možné komunikovať aj cez túto schránku