Navigácia

 • Tento školský rok sa nám opäť podarilo dostať na ľad, a to dokonca dvakrát. Korčuliarskeho výletu do Zlatých Moraviec sa zúčastnili žiaci 6. až 9. ročníka. Všetci si s chuťou zašportovali a zdokonalili sa vo svojom korčuliarskom umení. Začiatočníci, ktorí stáli na korčuliach po prvýkrát, sa postupne zlepšovali a úspešne zvládli základy techniky korčuľovania.

  Sme radi, že sa všetko zaobišlo bez vážnejších pádov a úrazov a s úsmevom na tvárach sme sa všetci šťastne vrátili domov.

 • Tento školský rok sme sa zapojili do súťaže, ktorú organizuje Slovenský olympijský a športový výbor a je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl. O čo v nej vlastne išlo? Žiaci absolvovali šesť disciplín - za výkony žiaka v každej disciplíne sa udelilo bodové ohodnotenie, a to podľa tabuliek v závislosti od pohlavia a roku narodenia. Každý žiak získal certifikát, na základe ktorého budú jeho rodičia vedieť vyhodnotiť jeho športovú výkonnosť a porovnať ju s jeho rovesníkmi. Najlepšie hodnotení žiaci získali navyše zlatý, strieborný alebo bronzový olympijský odznak všestrannosti.

 • Slovensko a jeho regióny sú také rôznorodé a krásne, že každý kút nám má čo ponúknuť. Sú to hrady, zámky, lokálne dobroty, kultúra či nárečia.

  My vám ponúkame náhľad do nášho projektu – Nová Ves nad Žitavou – očami detí. Žiaci sa v ňom zamerali na svoju obec – miesto, kde so svojimi rodinami žijú, navštevujú základnú školu a denne trávia s kamarátmi svoj voľný čas. V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD a hodín výtvarnej výchovy realizovali svoje nápady formou priestorového projektu našej obce tak, ako ju vnímajú svojimi detskými očami.

 • Veselý karneval, fašiangové spevy a tradičné pochovávanie basy

  Karneval je súčasťou fašiangového obdobia a peknou tradíciou aj v našej základnej škole. Až 93 žiakov si toho roku pripravilo perfektné masky, ktoré boli, samozrejme, aj ocenené (...veríme, že by bolo masiek i viac, ale choroba to nedovolila....pozdravujeme našich žiakov a prajeme skoré uzdravenie...).

  Tento rok sme náš školský karneval obohatili kultúrnym programom, ktorý tvorili fašiangové spevy a pochovávanie basy.

  Veľmi nás potešilo, že do tohto fašiangového projektu, ktorého príprava trvala približne mesiac, sa 13. 02. 2024 zapojili všetci žiaci 4. - 9. ročníka.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa v našej základnej škole uskutočnilo 05. 02. 2024. Stretlo sa v ňom 28 recitátorov, ktorí najlepšie obstáli v triednych kolách.

  Prednášalo sa v troch kategóriách podľa veku a v dvoch podľa výberu poézie alebo prózy. Porota v zložení troch pani učiteliek mala opäť ťažkú úlohu, pretože na súťaži sa predviedlo veľa recitátorských talentov s citom pre hovorené slovo.

  Žiaci sa v jednotlivých kategóriách umiestnili takto:

  I. kategória – 2. – 4. ročník

 • ENVIRO prednáška

  Dňa 30. 01. 2024 sa pre žiakov 3. a 4. ročníka uskutočnila Enviro prednáška, počas ktorej sa žiaci aktívne zapájali do veľmi zaujímavých aktivít. Naučili sa triediť odpad. Zábavnou hrou zistili, za aký dlhý čas sa v prírode rozloží odhodený odpad a ako sa recykluje. Triedenie odpadu žiakov veľmi bavilo, a to je aj prvý predpoklad, že čo sa naučia v škole, doma prenesú na celú rodinu.

 • Geografická olympiáda

  Geografická olympiáda je súťaž žiakov, mladých geografov a geografiek, v mimoriadne zaujímavej oblasti, a to v geografii. Jej cieľom je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako predmetu poznávania krajiny a prírody. Podporuje rozširovanie geografických vedomostí žiakov, ich praktických zručností v topografii, v záujmovej činnosti pri poznávaní a ochrane miestnej krajiny. Vedie žiakov k pochopeniu sveta ako multikultúrneho priestoru, a tým k akceptovaniu zvykov, tradícií a spôsobu života obyvateľov iných krajín sveta. Zároveň vedie žiakov ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti, a tým vytvára vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe. Zabezpečuje rozvíjanie environmentálneho myslenia a humanizuje vzťah človeka ku krajine a prírode.

 • Vážení rodičia! Milé deti!

 • Olympiáda v anglickom jazyku pokračovala okresným kolom, ktoré sa uskutočnilo na ZŠ Škultétyho v Nitre. Našu školu v kategórii 1A reprezentovala siedmačka Miriam Niklová a v kategórii 1B ôsmak Peter Opálený.

  Aj v tomto kole riešili žiaci náročné úlohy v dvoch častiach - písomnej a ústnej. Konkurencia bola ako vždy veľmi silná, ale naši žiaci podali v súťažných oblastiach jazyka skutočne dobré výkony.

  Titul úspešného riešiteľa si zo súťaže odniesol Peťko Opálený, a to s úspešnosťou 71,43 %. Srdečne mu gratulujeme!

 • O tom, že aj slovenský jazyk a literatúra môžu byť zábavné, sa presvedčili naši žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže Ypsilon - slovina je hra. Svoje vedomosti si otestovali ešte v decembri minulého roka - 07. 12. 2023.

  Hlavným poslaním tejto zábavnej súťaže je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet. Jej cieľom je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.

  V priebehu jednej vyučovacej hodiny riešili žiaci rôzne úlohy, ktoré napomáhajú rozvíjať ich originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie. Organizátori súťaže pre nich pripravili testy rôznej úrovne náročnosti s prihliadnutí na jednotlivé vekové kategórie.

 • V našej škole sme hrdí na talentovaných a vzdelaných žiakov, ktorí dosahujú výborné výsledky v učení alebo v rôznych oblastiach života. Títo jednotlivci nie sú len našimi najlepšími žiakmi, ale sú aj vzorom pre ostatných, ukazujúc, že s odhodlaním, prácou a vášňou sa môžu dosiahnuť vynikajúce výsledky. Preto sme sa ich rozhodli každý mesiac odmeniť symbolickou hviezdou na "nástenke slávy".

 • Vianočná besiedka

  Sme veľmi radi, že ste aj tento rok prijali pozvanie na Vianočnú besiedku, ktorá sa v našej základnej škole konala 21. decembra 2023. Novinkou je, že sme ju pre vás pripravili v telocvični a odozva bola naozaj pozitívna.

  Vianočná besiedka v našej škole bola nielen ukážkou talentu našich žiakov, ale aj príležitosťou na zjednotenie celej školskej komunity.

  Všetci sme sa na ňu poctivo pripravovali a tešili sme sa, ako sa v predvianočnom čase prenesieme na Vianočnú tržnicu, ako si spoločne uvaríme Vianoce, zaspievame vianočné piesne, zatancujeme a zavinšujeme. V duchu Vianoc sme si v scénkach pripomenuli dávne tradície a vianočné zvyky našich predkov, pobavili nás veselé vianočné rozprávky NaCl nad Au a nemohla chýbať ani najpopulárnejšia Popoluška v modernom podaní. V medzinárodnom táboráku sme si užili čaro Vianoc v rôznych krajinách celého sveta.

 • Vianočná školská burza

  Dolnú chodbu našej základnej školy rozžiarila 12. decembra 2023 naša Vianočná školská burza. Výborne pripravení predavači v podaní žiakov 7. ročníka ponúkali návštevníkom, teda žiakom ostatných ročníkov, množstvo všakovakých výrobkov, vianočných ozdôb, medovníčkov, dekorácií a mnoho iných pekných vecí. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a ich rodičom za vôľu a chuť aj takouto formou podporiť našu školu. Dúfame, že o rok sa v takejto príjemnej atmosfére stretneme opäť.

 • Vianočné tvorivé dielne

  V tomto predvianočnom období nesmeli ani v našej základnej škole chýbať vianočné tvorivé dielne, ktoré sa konali 8. decembra 2023. Zamerané boli na výrobu vianočných darčekov pre rodičov našich žiakov, ktorými ich deti obdarujú na koncoročnej Vianočnej besiedke. Deti popri svojej tvorivej práci ochutnali výborný vianočný punč, ktorý rozvoňal celú školu.

  Tento rok sme sa zamerali na prácu s prírodným materiálom – včelím voskom, z ktorého sme vyrábali sviečky. Každý žiak si svoj darček mohol ozdobiť podľa vlastnej fantázie.

 • V nedeľu 10. decembra 2023 sa v Dome kultúry v našej obci konala tradičná Novianska adventná remeselná nedeľa. Opäť sa tu zišli remeselníci nielen z Novej Vsi nad Žitavou, ale aj zo širokého okolia. Prítomným návštevníkom ponúkali ukážky svojej zručnosti v podobe rôznorodých krásnych väčšinou ručne vyrábaných výrobkov. Návštevníci mali možnosť nakúpiť pre seba a svojich blízkych darčeky od výmyslu sveta. Príjemnú atmosféru dotvárali vianočné koledy a divadielko, ktoré predvádzali detskí členovia miestneho Novianskeho umeleckého kolektívu pod vedením Gabiky Brinčkovej.

 • Zavítal k nám Mikuláš

  Tak ako každý rok, aj tento, si na našich žiakov spomenul Mikuláš. Zavítal k nám spolu s anjelmi a čertami a našich žiakov si trošku preverili, či sa učia a poslúchajú...

  Žiaci to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou.

  Tohtoročný Mikuláš sa odohrával v réžii žiakov 9. ročníka spolu s anjelmi zo 7. ročníka, pričom spoločne navodili príjemnú predvianočnú mikulášsku atmosféru a všetkých žiakov obdarovali sladkosťami.

  Nálada bola úžasná, kôš s dobrotami od Mikuláša ostal prázdny a Mikuláš sa s nami milo rozlúčil. Sľúbil, že sa opäť o rok vráti. A my sa tiež, samozrejme, tešíme na jeho návštevu.

 • Začiatok decembra je v našej základnej škole tradične spojený so zdobením vianočného stromčeka.

  Aj tento rok nám krásny stromček daroval pán Martin Uhrin, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

  Vianočné ozdôbky naň vyrobili naše šikovné deti a spolu so svojimi pani učiteľkami ho aj ozdobili.

  Všetci sa zo stromčeka veľmi tešíme, pretože pohľad naň nám pripomína, že Vianoce sa blížia.

Utorok 27. 2. 2024

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Fotogaléria

Navigácia