Navigácia

 • Testovanie deviatakov

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2020, T9-2020)

  sa v školskom roku 2019/2020 uskutoční

  01. 04. 2020 (v stredu)

  z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

  Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Testovanie bude v našej základnej škole prebiehať v papierovej forme.

 • Oznámenie

  Riaditeľstvo Základnej školy – Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje

  R I A D I T E Ľ S K É V O Ľ N O

  01. 04. 2020 (streda)

  žiakom II. stupňa (5. – 8. ročník) z organizačných dôvodov (uskutočnenie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl – Testovanie 9-2020).

 • Jarné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Jarné prázdniny budú od 17. do 21. februára 2020.

  Do školy nastupujeme 24. februára 2020 (v pondelok).

 • Karneval

  Február sa už tradične spája s fašiangovým obdobím. Je to čas fašiangových zábav a karnevalov. Tento rok sa v našej základnej škole karneval uskutočnil 14. februára 2020.

  Predstavili sa nám na ňom krásne masky od výmyslu sveta. Nechýbali tu piráti, doktori, strašidlá, princezné či víly. Porota zložená zo žiakov a pedagógov pozorne sledovala a hľadala výherné masky, ktoré však nebolo vôbec ľahké vybrať. Mnohé boli naozaj veľmi originálne a precízne pripravené. Nakoniec bolo ohodnotených 10 najlepších masiek, ktoré získali vecné ceny a diplomy. Malú sladkú odmenu dostali aj ostatné masky.

 • Boli sme sa korčuľovať...

  Tohtoročná zima nám na vyžitie sa v zimných športoch veľkú príležitosť nedala, tak sme si trochu pomohli. So žiakmi 2. stupňa našej základnej školy sme 11. februára 2020 navštívili Zlaté Moravce, kde sme sa na miestnom zimnom štadióne do sýtosti vykorčuľovali a vyšantili. Spokojní, že sme niečo urobili pre svoje zdravie, sme sa šťastne vrátili domov.

 • Lyžiarsky výcvik

  Lyžiarsky výcvik žiakov našej základnej školy sa uskutoční v termíne od 9. do 13. marca 2020 v lyžiarskom stredisku Spálená Roháče. Ubytovanie a strava je zabezpečená v penzióne Roháčan Huty.

  Stretnutie rodičov, na ktorom im budú poskytnuté podrobné informácie o lyžiarskom výcviku, sa bude konať 13. februára 2020 o 17.00 hod. v budove základnej školy (v triede 6. ročníka).

  Účasť rodičov na tomto stretnutí je nutná!

 • Polročné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  polročné prázdniny budú 3. februára 2020 (v pondelok).

  Do školy nastupujeme 4. februára 2020.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa v našej základnej škole uskutočnilo 29. januára 2020. Stretlo sa v ňom 21 recitátorov, ktorí najlepšie obstáli v triednych kolách.

  Prednášalo sa v troch kategóriách podľa veku a v dvoch podľa výberu poézie alebo prózy. Porota v zložení troch pani učiteliek mala opäť raz ťažkú úlohu, lebo na súťaži sa predviedlo veľa vynikajúcich recitátorských talentov s citom pre hovorené slovo.

  Žiaci sa v jednotlivých kategóriách umiestnili takto:

  I. kategória – 2. – 4. ročník

 • Výsledky Testovania 5 2019

  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa konalo 20. novembra 2019.

  V našej základnej škole bolo z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry testovaných 6 žiakov.

  V oboch predmetoch skončili naši piataci s priemernou úspešnosťou nad národným priemerom.

  Zo slovenského jazyka a literatúry boli nad priemerom o 6,9 % a z matematiky o 3,3 %.

  K dosiahnutým výsledkom z testovania našim žiakom srdečne gratulujeme a veľká vďaka patrí aj pedagógom, ktorí ich na testovanie pripravovali.

Utorok 25. 2. 2020

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Navigácia