Navigácia

 • AG testy - 2. kolo

  Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že AG testy pre žiakov (samotesty) - 2. kolo sa budú vydávať od 27. septembra 2021.

  Prevziať testy môže len zákonný zástupca žiaka. Kontaktovať vás budú tridni učitelia.

  Zákonný zastupca si preberie 1 sadu 5 ks antigénových testov na domáce samotestovanie.

  Samotestovanie sa odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

  Odovzdávajúci upozorňuje preberajúceho, že antigénové testy mu odovzdáva výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka, ktorému sú určené, čo preberajúci podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie.

 • Aktualizovaný školský semafor, samotestovanie

  PREHĽAD OPATRENÍ ŠKOLSKÉHO SEMAFORA 2021/2022

  DOMÁCE SAMOTESTOVANIE

  Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok ráno pred nástupom do školy). Po vykonaní samotestu je potrebné, aby ste prostredníctvom Edupage/Vyhlásenia podali informáciu o použití Ag samotestu. Vždy po použití každého z piatich testov. Ďakujeme.

  V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

  • kontaktuje detskéh
 • Triedne schôdzky

  Vážení rodičia !

  V priebehu budúceho týždňa /od 20. 09. do 24. 09. 2021/ sa uskutočnia triedne schôdzky.

  Bližšie informácie vám zašlú triedni učitelia.

  Žiaduce je, aby za každú rodinu prišiel iba jeden zákonný zástupca, a to len v prípade, že nepociťuje žiadne príznaky ochorenia Covid-19.

  Pri vstupe do budovy školy vyplní tlačivo o bezpríznakovosti návštevníka.

  Škola zabezpečí priestory tak, aby boli dodržané všetky hygienické štandardy.

 • Samotestovanie

  Vážení rodičia!

  V pondelok popoludní sme prevzali od okresného úradu AG testy (samotestovanie) pre žiakov, ktorých rodičia o ne prejavili záujem.

  Vzhľadom na to, že sme ich dostali 5-krát menej, ako bola objednávka, musíme ich podľa pokynov MŠVVaŠ nabalíčkovať po 5 kusov. Následne vám ich budeme distribuovať. Prevziať ich môže len zákonný zástupca žiaka na podpis.

  O spôsobe a čase preberania vás budú informovať triedni učitelia.

  Každý rodič, ktorý si objednal testy pre svoje dieťa, si preberie balíček, ktorý bude obsahovať:

 • Zadanie elektronickej ospravedlnenky cez web

  Vážení rodičia,

  chcete ospravedlniť vaše dieťa z vyučovania v dĺžke 1 - 5 dní (alebo len z niektorých hodín)?

  Ako na to? Elektronická ospravedlnenka!

 • Ako môže rodič zistiť heslo do EduPage účtu svojho dieťaťa?

  Ak žiak zabudne heslo na svoje žiacke konto alebo ste zabudli svoje heslo, nie je kvôli tomu potrebné kontaktovať školu. Samozrejme, ak je to potrebné, oslovte svoju triednu učiteľku/učiteľa, ktorí Vám ochotne pomôžu.

  Rodič môže resetovať heslo svojho dieťaťa alebo svoje aj takto:

 • AG testy

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme vám, že nakoľko Ag testy (samotesty) pre žiakov/25 ks neboli do dnešného dňa do našej školy dodané, nie je možná ich distribúcia rodičom. Keďže celkovo záujem rodičov o samotesty 5-násobne prekročil záujem o testovanie, budú postupne dodávané po doručení ďalšej dodávky samotestov na Okresný úrad Nitra. O ich následnej distribúcii pre jednotlivé školy (podľa poradia) vás budeme včas informovať.

  V prípade zmeny budete kontaktovaní triednym učiteľom.

  Za trpezlivosť a pochopenie ďakujeme.

 • Pokyny pre rodičov a žiakov

  • Neorganizuje sa hromadné otvorenie školského roka.
  • Otvorenie školského roka v 1. ročníku sa uskutoční vo štvrtok 02. septembra 2021 o 8.00 hod. v interiéri s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode 1 zákonného zástupcu žiaka (zákonný zástupca žiaka musí prejsť ranným filtrom).
  • Otvorenie školského roka v 2. - 9. ročníku sa uskutoční vo štvrtok 02. septembra 2021 o 8.00 hod. v interiéri s dostatočným odstupom a rúškami výhradne len žiaci.
  • Zákonný
 • Testovanie kloktacími PCR testami

  Vážení rodičia!

  Na základe vášho záujmu škola objednala na MŠVVaŠ kloktacie PCR testy. Testovanie prebehne jednorazovo na začiatku školského roka a to 05. 09. 2021 /nedeľa/.

  Ako bude prebiehať testovanie?

  1. Testovanie bude prebiehať v domácich podmienkach za asistencie rodičov žiakov.

  2. 02. 09. 2021 dostanú žiaci v škole testovaciu sadu.

  3. 06. 09. 2021 prinesú žiaci vzorku do školy.

  4. Škola následne odošle vzorky do laboratória a do 72 hodín dostanú výsledky testov zákonní zástupcovia žiakov aj riaditeľ školy.

 • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

Utorok 28. 9. 2021

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Navigácia