Navigácia

 • Ďakujeme!

  Vážení rodičia, žiaci a priatelia!

  Skončil sa školský rok 2020/2021. Bol to rok bohatý na zmeny, adaptácie na nové situácie, bol veľmi náročný, ale aj úspešný. Všetkým Vám ďakujeme za spoluprácu, pochopenie a ústretovosť. Častokrát sme si siahli až na dno svojich síl.

  Teraz je čas prázdnin a dovoleniek – vytúžený čas oddychu od povinností. Kolektív školy Vám praje slnečné leto, ktoré prinesie Vám i Vašim rodinám veľa krásnych zážitkov, pokoja a žiadne starosti. Načerpajte mnoho energie a dostatok sily do ďalšej práce. Tešíme sa na Vás v novom školskom roku 2021/2022.

 • Strecha pre Váš nápad

  Sen o funkčnom ihrisku - preliezke pre žiakov našej školy sa stal skutočnosťou.

  Sme radi, že sme tento projekt mohli zrealizovať za pomoci rodičov, priateľov školy a obecného úradu. Ďakujeme oteckom p. Opálenému, p. Vozárovi, p. Brinčkovi, p. Bydlošákovi st., p. Kováčovi, priateľom školy p. Kérimu, p. Suchoňovi a v neposlednom rade pedagogickému zboru. Ihrisko bude slúžiť na relaxáciu.

  Za priebeh, návrh a realizáciu zodpovedali p.uč. Krajči a p. riaditeľka Kériová.

  Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie v grantovom programe Strecha pre Váš nápad.

 • Didaktické hry

  Poslednou úlohou, ktorú museli v tomto školskom roku zvládnuť žiaci 1. stupňa, boli didaktické hry. Uskutočnili sa 28. 06. 2021 v areáli našej základnej školy.

  Pre žiakov tu bolo pripravených sedem stanovíšť, pričom každé slúžilo na upevnenie iných nadobudnutých poznatkov, a to všetko zábavnou formou.

  Jemnú motoriku si žiaci precvičili skladaním puzzle obrázkov zvierat, pamäť si cibrili pri hádaní skrytých predmetov, poznatky z prírody si precvičili hľadaním prírodnín, športové a pohybové aktivity vykonávali so zaviazanými očami pri streľbe na bránku a pri súťažení s kužeľmi.

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  Medzi významné druhotné suroviny patrí zberový papier, ktorý je možné opätovne spracovať. Aj v 2. polroku sa žiaci našej školy zapojili do zberu tejto vzácnej druhotnej suroviny v zbere papiera. Poďakovanie patrí deťom, ktoré húževnato nosili papier, ich rodičom i starým rodičom.

  Ako každý rok, aj teraz súťažili kolektívy tried o to najlepšie umiestnenie. Najlepšie triedy budú odmenené a nezabudneme ani na troch žiakov, ktorí priniesli najviac kg papiera.

  Triedy:

  1. miesto - 1. ročník - 775,5 kg

 • Ypsilon – slovina je hra – vyhodnotenie súťaže

  O tom, že aj slovenčina môže byť zábavná, sa presvedčilo 31 súťažechtivých žiakov z jednotlivých ročníkov našej základnej školy, ktorí sa nebáli a 28. 05. 2021 sa zapojili do zábavnej súťaže Ypsilon – slovina je hra.

  Hlavným poslaním tejto súťaže je propagovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov.

  Žiaci riešili rôzne úlohy (tajničky, osemsmerovky, rébusy, doplňovačky), ktoré rozvíjali ich originalitu, tvorivosť, aktívne logické myslenie a v neposlednom rade aj ich vynaliezavosť a flexibilitu. Každý ročník mal svoju vlastnú kategóriu, v ktorej dané úlohy zodpovedali získaným vedomostiam žiakov v danom ročníku. Riešenie úloh bolo teda nielen veselé, ale zároveň umožnilo žiakom overiť si, čo sa už všetko naučili a kde majú drobné medzierky.

 • Koncoročné školské výlety

  Po dlhom období online vyučovania sa konečne mohli vrátiť do školy aj žiaci 2. stupňa. Začala sa prezenčná forma výučby a všetci sme tajne dúfali, že prísne epidemické opatrenia sa postupne uvoľnia a my budeme môcť absolvovať koncoročné školské výlety.

  A veru, oplatilo sa nám dúfať! Za dodržania istých opatrení sme sa po jednotlivých ročníkoch mohli vybrať na vytúžené koncoročné výlety.

  Prečítajte si, ako sa žiakom na nich páčilo, kde všade boli a čo zaujímavé videli.

 • Piataci to celé začali...

  Ako prví absolvovali výlet žiaci 5. ročníka, ktorí sa 09. 06. 2021 vybrali do Národného žrebčína v Topoľčiankach. Absolvovali tu prehliadku stajní, v ktorých videli rôzne plemená koní.

  Žrebčín je skutočne krásny a veľmi nás teší fakt, že od budúceho roka bude pravdepodobne zapísaný v zozname svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

  Po prehliadke sa piataci vybrali na nádvorie kaštieľa a nevynechali ani prechádzku po krásnom anglickom parku, v ktorom obdivovali pávy, kačice i nádhernú labuť.

 • Šiestaci pokračovali...

  O týždeň neskôr (16. 06. 2021) sa po ich stopách vybrali aj žiaci 6. ročníka, ktorí sa rozhodli toto významné miesto obklopené pohorím Tribeč a Inovec navštíviť tiež.

  Zistili, že v Topoľčiankach sa nachádza viacero zaujímavých miest, ktoré rozhodne nemienili nechať bez povšimnutia a chceli ich bližšie preskúmať.

  Ich prvé kroky viedli do Národného žrebčína, kde ich pani sprievodkyňa oboznámila s jeho históriou. Zároveň sa tu mohli oboznámiť aj s jednotlivými plemenami koní, ako sú lipicanský či huculský kôň alebo slovenský teplokrvník. Veľmi ich zaujal najmä krásny biely koník, ktorého dostala do daru sama anglická kráľovná.

 • Prvostupniari to zavŕšili...

  Áno, presne tak! Do tretice sa do Topoľčianok 22. 06. 2021 vybrali aj naši žiaci 1. stupňa.

  Začali prehliadkou Národného žrebčína, ktorým ich po celý čas sprevádzala milá pani sprievodkyňa. Tá im o žrebčíne porozprávala veľa zaujímavých informácií. Dozvedeli sa napríklad, že žrebčín je národným centrom chovu a šľachtenia koní na Slovensku. Je jedinou inštitúciou oprávnenou vystavovať osvedčenia o pôvode niektorých plemien koní a dnes patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny.

  Naši najmenší žiaci potom pokračovali prehliadkou zámku, kde sa nachádza múzeum dobového interiéru s expozíciou vzácneho nábytku, bytových doplnkov a zbraní umiestnených v klasicistickom krídle zo 16. až 19. storočia. Pani sprievodkyňa im aj o zámku porozprávala veľa zaujímavostí. Žiaci jej počas výkladu mohli klásť otázky, ktoré ich zaujímali a ona im na ne trpezlivo odpovedala.

 • Siedmaci a ôsmaci neboli v Topoľčiankach...

  Kroky našich najstarších žiakov totiž smerovali o niečo ďalej. Vybrali sa na miesto, ktoré je povestné svojou „krvavou históriou“. Plní nadšenia a zvedavosti sa teda 17. 06. 2021 zaviezli do Čachtíc, aby sa tu dozvedeli všetko o slávnej krvavej grófke Alžbete Bátoriovej.

  Po príchode do tejto malebnej dedinky sa im naskytla príležitosť vyviezť sa na Čachtický hrad vláčikom. Veľmi radi ju využili, keďže počasie im prialo a bolo veľmi horúco. Zrúcanina hradu ich ohúrila a s nadšením celý hrad preskúmali. Na nádvorí si vypočuli zaujímavý výklad a cestu späť do dedinky už zvládli po vlastných.

Streda 28. 7. 2021

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Navigácia