Navigácia

 • Oznam pred nástupom do školy

  S účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMATU nastupujú do školy žiaci 5., 6. a 7. ročníka.

  Podmienkou k nástupu žiaka do školy je negatívny test žiaka nie starší ako 7 dní, ako aj test jedného zákonného zástupcu alebo platná výnimka. Testovanie žiaka môže byť jednou z možností: PCR testom, antigénovým testom. Bližšie informácie vám poskytnú triedne učiteľky.

  Platnosť testov zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 • 2 % dane pre školu

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám posunúť našu školu zase o kúsok vpred darovaním 2 % z dane!

  Zákon vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácie, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2 %.

  Finančné prostriedky spolu s prostriedkami základnej školy v minulom roku boli použité na

 • Obnovenie prezenčného vyučovania pre všetkých žiakov 8. a 9. ročníka

  S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch. Končiacimi ročníkmi sa podľa COVID AUTOMAT-u rozumejú 8. a 9. ročník základnej školy.

  Podmienkou k nástupu žiaka do školy je negatívny test nie starší ako 7 dní žiaka a jedného zákonného zástupcu alebo platná výnimka. Testovanie žiaka môže byť jednou z možností: PCR testom, antigénovým testom. Bližšie informácie vám poskytnú triedne učiteľky.

 • Vyučovanie pokračuje v nezmenenom režime

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  od 12. 04. 2021 pokračuje vyučovanie za nezmenených podmienok, to znamená, že 1. stupeň sa vyučuje prezenčne a 2. stupeň naďalej dištančne.

 • Vážení rodičia budúcich prvákov!

  Oznamujeme vám, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční 12. 04. 2021 od 15.30 do 17.00 hod. v budove základnej školy, a to osobne za účasti oboch rodičov.

  Pre plynulý priebeh zápisu (aby ste nemuseli čakať) je žiaduce vopred telefonicky nahlásiť čas svojho príchodu na zápis. Volajte preto na telefónne číslo 0917 718 357 a dohodnite si čas, ktorý vám bude vyhovovať.

  Nakoľko pretrváva núdzový stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

 • Vážení rodičia!

  Oznamujeme vám, že pre žiakov 1. - 4. ročníka našej základnej školy pokračuje vyučovanie prezenčnou formou.

  Všetci žiaci 1. - 4. ročníka vyplnia vyhlásenie rodiča s negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu – nie starším ako 7 dní – aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom.

  Školský klub detí:

  • 1. ročník do 14.30 hod.
  • 2. ročník do 14.45 hod.
  • 3. ročník do 14.30 hod.
  • Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 30. 03. 2021 vám oznamujeme, že žiaci 2. st
 • Veľkonočné prázdniny

  Vážení rodičia, milé deti!

  Oznamujeme vám, že veľkonočné prázdniny budú v termíne od 01. do 06. apríla 2021 (vrátane). Užite si ich v pohodlí domova a v kruhu svojich najbližších. Prajeme Vám pekné sviatky.

 • Svetový deň vody

  Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si už tradične pripomíname 22. marca, sme v našej základnej škole realizovali rôzne aktivity.

  Žiaci prišli v tento deň do školy v modrom oblečení. Najskôr si spolu s pani učiteľkami pozreli pútavú prezentáciu a diskutovali o význame vody pre život na našej Zemi. Potom prišli na rad rôzne tvorivé aktivity, v ktorých každý predviedol svoju tvorivosť a kreativitu.

  Žiaci 1. a 2. ročníka vytvorili zaujímavé práce o živote vo vode. V 3. ročníku vytvorili plagát s dažďovými kvapkami. V nich žiaci zobrazili využiteľnosť vody v každodennom živote. Svoju fantáziu využili aj žiaci 4. ročníka a vytvorili pekné plastické modely morských živočíchov. Počas dňa sme popri práci pili zdravé minerálne vody.

 • Organizácia vyučovania od 22. 03. 2021

  Oznamujeme vám, že pre žiakov 1. - 4. ročníka našej základnej školy pokračuje vyučovanie prezenčnou formou s účinnosťou od 22. 03. 2021 do odvolania.

  Všetci žiaci 1. - 4. ročníka vyplnia vyhlásenie rodiča s negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu – nie starším ako 7 dní – aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom.

  Školský klub detí:

  • 1. ročník do 14.30 hod.
  • 2. ročník do 14.45 hod.
  • 3. ročník do 14.30 hod.

  Žiaci 2. stupňa sa naďalej budú vzdelávať dištančnou formou.

 • 21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ponožky boli symbolicky vybrané preto, lebo pripomínajú tvar chromozómov, ktoré ľudia s týmto syndrómom majú nadbytočné.

  Každá je iná. Pravá aj ľavá. Áno, presne tak - na prvý pohľad spolu nesúvisia. Líšia sa farbou, vzorom či veľkosťou. Ale tak, ako rozdielne ponožky na prvý pohľad k sebe nepatria, tak naopak plnia svoju funkciu - nôžky skvele zahrejú. Aj ľudia s Downovým syndrómom k nám - bežným ľudom patria. Obohacujú nás, sú našou neodmysliteľnou súčasťou. V tento deň, spoločne s touto výzvou dávame preto najavo, že si uvedomujeme odlišnosť týchto ľudí, ale aj to, že ich podporujeme a chápeme ich inakosť.

Piatok 23. 4. 2021

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Navigácia