Zoznam učiteľov

Navigácia

 • Ďakujeme!

  Ďakujeme!

  Vážení rodičia, žiaci a priatelia!

  Skončil sa školský rok 2020/2021. Bol to rok bohatý na zmeny, adaptácie na nové situácie, bol veľmi náročný, ale aj úspešný. Všetkým Vám ďakujeme za spoluprácu, pochopenie a ústretovosť. Častokrát sme si siahli až na dno svojich síl. 

  Teraz je čas prázdnin a dovoleniek – vytúžený čas oddychu od povinností. Kolektív školy Vám praje slnečné leto, ktoré prinesie Vám i Vašim rodinám veľa krásnych zážitkov, pokoja a žiadne starosti. Načerpajte mnoho energie a dostatok sily do ďalšej práce. Tešíme sa na Vás v novom školskom roku 2021/2022.

 • Strecha pre Váš nápad

  Strecha pre Váš nápad

  Sen o funkčnom ihrisku - preliezke pre žiakov našej školy sa stal skutočnosťou.

  Sme radi, že sme tento projekt mohli zrealizovať za pomoci rodičov, priateľov školy a obecného úradu. Ďakujeme oteckom p. Opálenému, p. Vozárovi, p. Brinčkovi, p. Bydlošákovi st., p. Kováčovi, priateľom školy p. Kérimu, p. Suchoňovi a v neposlednom rade pedagogickému zboru. Ihrisko bude slúžiť na relaxáciu. 

  Za priebeh, návrh a realizáciu zodpovedali p.uč. Krajči a p. riaditeľka Kériová.

  Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie v grantovom programe Strecha pre Váš nápad.

 • Didaktické hry

  Didaktické hry

  Poslednou úlohou, ktorú museli v tomto školskom roku zvládnuť žiaci 1. stupňa, boli didaktické hry. Uskutočnili sa 28. 06. 2021 v areáli našej základnej školy.

  Pre žiakov tu bolo pripravených sedem stanovíšť, pričom každé slúžilo na upevnenie iných nadobudnutých poznatkov, a to všetko zábavnou formou.

  Jemnú motoriku si žiaci precvičili skladaním puzzle obrázkov zvierat, pamäť si cibrili pri hádaní skrytých predmetov, poznatky z prírody si precvičili hľadaním prírodnín, športové a pohybové aktivity vykonávali so zaviazanými očami pri streľbe na bránku a pri súťažení s kužeľmi.

  Príliš horúce počasie sme kompenzovali rôznymi vodnými aktivitami.

  Na záver didaktických hier poďakovala pedagógom a žiakom 1. stupňa za pomoc, aktívnu účasť, priebeh hier a výborné správanie pani učiteľka Tatiana Suchoňová, ktorá mala realizáciu hier na starosti.

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  Vyhodnotenie zberu papiera

   

   

  Medzi významné druhotné suroviny patrí zberový papier, ktorý je možné opätovne spracovať. Aj v 2. polroku sa žiaci našej školy zapojili do zberu tejto vzácnej druhotnej suroviny v zbere papiera. Poďakovanie patrí deťom, ktoré húževnato nosili papier, ich rodičom i starým rodičom.

  Ako každý rok, aj teraz súťažili kolektívy tried o to najlepšie umiestnenie. Najlepšie triedy budú odmenené a nezabudneme ani na troch žiakov, ktorí priniesli najviac kg papiera.

  Triedy:

  1. miesto - 1. ročník - 775,5 kg

  2. miesto - 3. ročník - 466,5 kg

  3. miesto - 5. ročník - 267,5 kg

  Spolu za školu sa vyzbieralo 2 115 kg papiera.

  Jednotlivci:

  1. miesto - Šimon Miško - 505 kg

  2. miesto - Samuel Baráth - 167,0 kg

  3. miesto - Marko Halás - 145,0 kg

 • Ypsilon – slovina je hra – vyhodnotenie súťaže

  Ypsilon – slovina je hra – vyhodnotenie súťaže

  O tom, že aj slovenčina môže byť zábavná, sa presvedčilo 31 súťažechtivých žiakov z jednotlivých ročníkov našej základnej školy, ktorí sa nebáli a 28. 05. 2021 sa zapojili do zábavnej súťaže Ypsilon – slovina je hra.

  Hlavným poslaním tejto súťaže je propagovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov.

  Žiaci riešili rôzne úlohy (tajničky, osemsmerovky, rébusy, doplňovačky), ktoré rozvíjali ich originalitu, tvorivosť, aktívne logické myslenie a v neposlednom rade aj ich vynaliezavosť a flexibilitu. Každý ročník mal svoju vlastnú kategóriu, v ktorej dané úlohy zodpovedali získaným vedomostiam žiakov v danom ročníku. Riešenie úloh bolo teda nielen veselé, ale zároveň umožnilo žiakom overiť si, čo sa už všetko naučili a kde majú drobné medzierky.

  Sme radi, že do súťaže sa naši žiaci zapojili v takom hojnom počte, no ešte viac sme boli potešení výsledkami, ktoré dosiahli. Mnohí veľmi milo prekvapili a dokázali svojim pani učiteľkám, že po tej vedomostnej stránke sú so slovenčinou na tom veľmi dobre. Veď posúďte sami!

  Z 31 žiakov až 29 dosiahlo úspešnosť, ktorá im zaručila zisk diplomu so zlatou medailou.

  Plný počet bodov (100) získalo 6 žiakov z rôznych ročníkov:

  1.ročník - Šimonko Miško, Jakubko Juhás, Marko Bydlošák, Kamilka Slobodová

  3.ročník -  Dorotka Kriváňová

  6. ročník – Nelka Balková

  Ostatní si tiež počínali vynikajúco, čím zabezpečili našej základnej škole miesto medzi prvými 15 školami v kategórii nad 20 do 50 súťažiacich, a to s  92,03-percentnou úspešnosťou.

  Každý súťažiaci získal diplom, prívesok s logom súťaže a sladkú odmenu, ale hlavne dobrý pocit a poznanie, že slovenčina naozaj môže byť aj zábavná.

  Všetkým srdečne gratulujeme!

 • Koncoročné školské výlety

  Koncoročné školské výlety

  Po dlhom období online vyučovania sa konečne mohli vrátiť do školy aj žiaci 2. stupňa. Začala sa prezenčná forma výučby a všetci sme tajne dúfali, že prísne epidemické opatrenia sa postupne uvoľnia a my budeme môcť absolvovať koncoročné školské výlety.

  A veru, oplatilo sa nám dúfať! Za dodržania istých opatrení sme sa po jednotlivých ročníkoch mohli vybrať na vytúžené koncoročné výlety.

  Prečítajte si, ako sa žiakom na nich páčilo, kde všade boli a čo zaujímavé videli.

 • Piataci to celé začali...

  Piataci to celé začali...

  Ako prví absolvovali výlet žiaci 5. ročníka, ktorí sa 09. 06. 2021 vybrali do Národného žrebčína v Topoľčiankach. Absolvovali tu prehliadku stajní, v ktorých videli rôzne plemená koní.

  Žrebčín je skutočne krásny a veľmi nás teší fakt, že od budúceho roka bude pravdepodobne zapísaný v zozname svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

  Po prehliadke sa piataci vybrali na nádvorie kaštieľa a nevynechali ani prechádzku po krásnom anglickom parku, v ktorom obdivovali  pávy, kačice i nádhernú labuť.

  Žiakom sa výlet páčil a po aktívnom dopoludní si dopriali ešte oddych so zmrzlinou. Po ňom sa plní pekných zážitkov vrátili domov.

 • Šiestaci pokračovali...

  Šiestaci pokračovali...

  O týždeň neskôr (16. 06. 2021) sa po ich stopách vybrali aj žiaci 6. ročníka, ktorí sa rozhodli toto významné miesto obklopené pohorím Tribeč a Inovec navštíviť tiež.

  Zistili, že v Topoľčiankach sa nachádza viacero zaujímavých miest, ktoré rozhodne nemienili nechať bez povšimnutia a chceli ich bližšie preskúmať.

  Ich prvé kroky viedli do Národného žrebčína, kde ich pani sprievodkyňa oboznámila s jeho históriou. Zároveň sa tu mohli oboznámiť aj s jednotlivými plemenami koní, ako sú lipicanský či huculský kôň alebo slovenský teplokrvník. Veľmi ich zaujal najmä krásny biely koník, ktorého dostala do daru sama anglická kráľovná.

  Následne ich čakala prehliadka loveckého zámku, ktorý sa pýši bohatou históriou. Jeho originalita a jedinečnosť spočíva aj v múzeu, v ktorom sa nachádzajú najkrajšie a najvzácnejšie kusy nábytku, porcelánu a hodín na území Slovenska. Obdivovať tu mohli pracovňu prvého česko-slovenského prezidenta T. G. Masaryka s jeho obľúbeným koženým kreslom, miestnosť historických zbraní a orientálnych suvenírov, porcelán vyrobený vo francúzskej fabrike Madam De Pompadour či bielu anglickú šálku pre fúzatých pánov. Na záver, samozrejme, nevynechali ani nákup suvenírov.

  Po krátkej prestávke a ochutnávke miestnej zmrzliny sa pobrali na prechádzku do jedného z najkrajších parkov na Slovensku, ktorý je aj významnou národnou kultúrnou pamiatkou. Tento anglický park  bol  vyhlásený za chránenú prírodnú pamiatku a bol zaradený do zoznamu chránených areálov so štvrtým stupňom ochrany.

  Naši šiestaci  tu obdivovali najmä krásne jazierka, pávy a mnohé malebné zákutia.

  V popoludňajších hodinách sa žiaci spokojní vrátili domov a dúfajú, že sa na toto zaujímavé a krásne miesto ešte niekedy vrátia.

 • Prvostupniari to zavŕšili...

  Prvostupniari to zavŕšili...

  Áno, presne tak! Do tretice sa do Topoľčianok 22. 06. 2021 vybrali aj naši žiaci 1. stupňa.

  Začali prehliadkou Národného žrebčína, ktorým ich po celý čas sprevádzala milá pani sprievodkyňa. Tá im o žrebčíne porozprávala veľa zaujímavých informácií. Dozvedeli sa napríklad, že žrebčín je národným centrom chovu a šľachtenia koní na Slovensku. Je jedinou inštitúciou oprávnenou vystavovať osvedčenia o pôvode niektorých  plemien koní a dnes patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny.

  Naši najmenší žiaci potom pokračovali prehliadkou zámku, kde sa nachádza múzeum dobového interiéru s expozíciou vzácneho nábytku, bytových doplnkov a zbraní umiestnených v klasicistickom krídle zo 16. až 19. storočia. Pani sprievodkyňa im aj o zámku porozprávala veľa zaujímavostí. Žiaci jej počas výkladu mohli klásť  otázky, ktoré ich zaujímali a ona im na ne trpezlivo odpovedala.

  Z Topoľčianok sa prvostupniari následne presunuli do Tesárskych Mlynian, kde si pochutili na osviežujúcej zmrzline a výlet ukončili nakupovaním v Zlatých Moravciach.

  Domov sa všetci vrátili spokojní a príjemne unavení.

 • Siedmaci a ôsmaci neboli v Topoľčiankach...

  Siedmaci a ôsmaci neboli v Topoľčiankach...

  Kroky našich najstarších žiakov totiž smerovali o niečo ďalej. Vybrali sa na miesto, ktoré je povestné svojou „krvavou históriou“. Plní nadšenia a zvedavosti sa teda 17. 06. 2021 zaviezli do Čachtíc, aby sa tu dozvedeli všetko o slávnej krvavej grófke Alžbete Bátoriovej.

  Po príchode do tejto malebnej dedinky sa im naskytla príležitosť vyviezť sa na Čachtický hrad vláčikom. Veľmi radi ju využili, keďže počasie im prialo a bolo veľmi horúco. Zrúcanina hradu ich ohúrila a s nadšením celý hrad preskúmali. Na nádvorí si vypočuli zaujímavý výklad a cestu späť do dedinky už zvládli po vlastných.

  V miestnej pizzérii, s príznačným názvom Báthory, sa posilnili chutnou pizzou a občerstvili chladenými nápojmi a zmrzlinou.

  Následne sa autobusom presunuli do neďalekej dedinky Podolie, kde navštívili Park miniatúr. Tu sa mali možnosť v expozícii pod holým nebom pokochať modelmi viac ako osemdesiatich hradov, zámkov, kostolíkov, chát, rozhľadní a rodných domov významných osobností.

  Po prehliadke parku a nákupe suvenírov sa vydali na cestu domov. Všetci si výlet pochvaľovali a už teraz sa tešia na ten ďalší.

 • Poskytovanie dotácie na obedy od septembra 2021

  Poskytovanie dotácie na obedy od septembra 2021

  Plošné dotovanie obedov v základných školách sa od začiatku  budúceho školského  roka končí.

  Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú schválil parlament.

  Dotácia na stravovanie sa poskytne na každé dieťa základnej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

  Na dieťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje prípravu diétneho jedla, zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať zriaďovateľa školy o vyplatenie dotácie.

  Za vyučovanie v základnej škole sa bude považovať aj individuálne vzdelávanie. Štát tak poskytne dotáciu na stravu aj na deti, ktoré síce odobrali stravu, ale vzhľadom na individuálne vzdelávanie sa nezúčastnili na riadnom vyučovaní v základnej škole.

 • Poďakovanie

  Poďakovanie

  Riaditeľstvo základnej školy úprimne ďakuje oteckom, ktorí ani v treťom kole brigády neváhali a investovali svoj voľný čas do zveľadenia areálu našej školy.

  Veľmi pekne ďakujeme šikovným oteckom našich žiakov, p. Kováčovi M., p. Brinčkovi, p. Vozárovi a priateľom školy, za to, že pomohli s prácami pri budovaní oddychovej zóny, ktorej súčasťou budú aj preliezačky pre naše deti. Financie boli získané v rámci grantového programu Strecha pre Váš nápad, ktorej poskytovateľom je Nitrianska komunitná nadácia. Poďakovanie patrí aj pedagogickému kolektívu a p. školníkovi.

  Za ich nezištnú pomoc sme vďační a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi i s ostatnými rodičmi.

 • Detský tábor

 • Brigáda

  Brigáda

  Vážení rodičia,

  prosíme hlavne ochotných oteckov o pomoc pri zabetónovaní kotviacich pätiek a úprave terénu v okolí oddychovej zóny

  - natieranie preliezačiek

  • Začiatok brigády o 15.30 hod. - dňa 14. 06. 2021 

  Priniesť rýľ a lopatu.

  Ak nám môžete pomôcť, nahláste sa na telefónnom čísle 0917 718 357 /prípadne triednej učiteľke/.

  Ďakujeme.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Oznamujeme vám,

  že v dňoch 01. až 18. júna 2021 bude v našej základnej škole prebiehať zber papiera. Papier môžete odovzdať v čase od 7.30 hod. do 14.15 hod. Prosíme všetkých, ktorí sa do zberu zapoja, aby papier - noviny, časopisy a podobne - priniesli do školy do pristaveného kontajnera. Kartóny a tvrdé obaly sa nevykupujú.

  Ďakujeme vám za pomoc a spoluprácu.

 • Poďakovanie za účasť na brigáde

  Poďakovanie za účasť na brigáde

  Riaditeľstvo základnej školy úprimne ďakuje rodičom, ktorí neváhali a investovali svoj voľný čas do zveľadenia areálu našej školy.

  Veľmi pekne ďakujeme šikovným oteckom našich žiakov, p. Opálenému, p. Brinčkovi, p. Vozárovi, p. Bydlošákovi st. a priateľom školy, za to, že pomohli s prácami pri budovaní oddychovej zóny, ktorej súčasťou budú aj preliezačky pre naše deti.

  Za ich nezištnú pomoc sme im vďační a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi i s ostatnými rodičmi.

 • Testovanie 9

  Testovanie 9

  Žiaci 9. ročníka našej základnej školy boli vybraní na monitoring, ktorý bude prebiehať prostredníctvom portálu EduPage.

  Žiaci budú riešiť dva testy (matematika, slovenský jazyk a literatúra) a vyplnia jeden dotazník.

  Testy z matematiky (ďalej „MAT“) a slovenského jazyka a literatúry (ďalej „SJL“) sú na seba viazané, preto ich vyplnenie je nutné zrealizovať spolu za sebou na vyučovacích hodinách – najprv test z MAT a potom zo SJL. Na kompletné vyplnenie oboch testov bude v systéme vymedzený čas 175 minút (cca 90 min. na test z matematiky a 70 min. na test zo slovenského jazyka a literatúry + prestávka a manipulačný čas).

  • Každý zapojený žiak bude riešiť testy a vyplňovať dotazník pod svojím vlastným prihlasovacím kódom, ktorý mu pridelí systém.
  • Vyplnenie dotazníka by nemalo žiakom trvať viac ako 15 – 20 minút.
  • Monitoring, teda vypĺňanie testov a dotazníka, bude prebiehať elektronickou formou dňa 08. 06. 2021
 • MDD

  MDD

  1. jún patrí už tradične oslave Medzinárodného dňa detí. Ten tohtoročný bol o to výnimočnejší, že sa mohol uskutočniť po miernom uvoľnení pandemických opatrení. Deti sa naň veľmi tešili a doslova si ho užívali. Každý si prišiel na svoje.

  Prvá úloha, ktorej sa s nadšením zhostili, bola tvorba vlastného loga triedy. Žiaci popustili uzdu svojej fantázie a vytvorili malé umelecké dielka, ktoré zdobia ich triedy. Odmenou za kreatívnu činnosť im bolo športové dopoludnie plné hier, súťaží, smiechu a zábavy.

  Žiaci 1.stupňa si počas dňa vyskúšali svoje športové zdatnosti v rôznych netradičných disciplínach. Bavili sa pri chodení vo veľkých škatuliach od topánok, hádzali loptičky do súperových vedierok, pretekali sa v behu a prenášaní pingpongovej loptičky na lyžici. Svoje čuchové zmysly si otestovali pri hádaní rôznych vôní a hmatové zasa pri hádaní, čo sa ukrýva v darčekovej taške.

  Žiaci 2. stupňa si spolu zašportovali pri futbale, pingpongu a na záver si zahrali florbal, o ktorý bol najväčší záujem. Počas dňa sa žiaci občerstvili grilovanými špekáčikmi, malinovkou i sladkou zmrzlinou.

  Deti si svoj deň užili naplno s úsmevom na tvárach.

 • Testovanie 9 prebehne na reprezentatívnej vzorke

  Testovanie 9 prebehne na reprezentatívnej vzorke

  Ministerstvo školstva prehodnotilo efektívnosť celoplošného testovania deviatakov a nahrádza ho testovaním na reprezentatívnej vzorke. „Touto cestou chceme odsledovať stav vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní a zároveň získať od žiakov spätnú väzbu k priebehu dištančného vzdelávania,“ zdôraznil šéf rezortu Branislav Gröhling.

  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov, ktorý bude sledovať stav vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní. Prieskum bude realizovaný na reprezentatívnej vzorke žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13-tisíc žiakov.

  Monitoring sa na vybraných školách uskutoční od 31. mája do 11. júna 2021. Školy si budú môcť v rámci týchto dvoch týždňov flexibilne vybrať termín podľa ich potrieb.

 • MDD

  MDD

  Začiatok júna patrí každoročne deťom – malým i tým väčším. S oslavami tohto dňa sa jednoznačne spájajú dobrá nálada, príjemná atmosféra a zaujímavé činnosti. A keďže toto všetko môžeme dosiahnuť výdatným pohybom, dňa 01. júna 2021 necháme doma učebnice a peračníky, športovo sa oblečieme a prídeme s úsmevom do školy. 

strana: