Zoznam učiteľov

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2295071 toner 2 ks 84,40 s DPH 04.03.2021 Gigaprint.sk Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou Mgr. Andrea Kériová riaditeľka 08.03.2021
Faktúra scan0003 s DPH 21.11.2011
Faktúra Plyn 500,00 s DPH 05.06.2012 LAMA energie Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
Faktúra voda 22,72 s DPH 06.09.2012 Západoslovenská vodátrenská spoločnosť Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
Faktúra Papier-kancelársky 58,92 s DPH 12.06.2017 Eliton
Zmluva Darovacia -ovocie a jablový džús s DPH 30.11.2016 PD Tvrdošovce Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
Zmluva Zmluva o spolupráci -Školské ovocie s DPH 28.09.2017 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou PaedDr.Mariana Šranková riaditeľka školy
Faktúra energie - elektrina 129,34 s DPH 05.11.2015 ZSE Energia Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou PaedDr.Ján Kovalčík riaditeľ ZŠ
Faktúra scan0002 s DPH 21.11.2011
Faktúra plyn 1 361,27 s DPH 02.02.2016 LAMA energie Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou PaedDr.Ján Kovalčík riaditeľ ZŠ
Zmluva Program školské ovocie a zelenina s DPH 22.09.2016 PD Tvrdošovce Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou PaedDr.Mariana Šranková riaditeľka školy
Faktúra plyn 500,00 s DPH 05.07.2012 LAMA energie Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
Zmluva Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti zdravia pri práci a činností pracovnej zdravotnej služby 100štvrťročne s DPH 29.01.2015 Mgr.Ivan Michalík Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
Faktúra voda 53,02 s DPH 18.07.2012 Zápa.vodárenská spoločnosť Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
Faktúra aktual.soft. 13,42 s DPH 12.07.2012 KEO,s.r.o. Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
Faktúra rež.náklady strava 90,00 s DPH 05.07.2012 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
Faktúra Maso 205,66 s DPH 26.02.2018 Mäso-údeniny Róbert Šiko Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou
Faktúra el.energia 170,41 s DPH 03.07.2012 ZSE Energia Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
Faktúra obedy 63,75 s DPH 04.07.2012 Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
Faktúra Maso 50,40 s DPH 01.03.2018 Mäso-údeniny Róbert Šiko Školská jedáleň pri ZŠ Nová Ves nad Žitavou
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1416