Zoznam učiteľov

Navigácia

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  V tomto školskom roku sa takmer všetky tradičné súťaže uskutočňujú v mierne posunutých termínoch, a to v súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou. Táto skutočnosť sa týkala aj obľúbenej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaž sa uskutočnila síce neskôr, ale predsa!

  V našej základnej škole sa v priebehu mája zrealizovali triedne kolá a školské kolo sa konalo 26. 05. 2021.

  V tento deň sa víťazi triednych kôl stretli vo vynovených priestoroch školskej knižnice, kde predviedli svoje recitátorské umenie. Súťažilo sa v troch kategóriách v prednese poézie a prózy.

  Výsledky umiestnenia žiakov:

  I. kategória ( 2. – 4. ročník) – POÉZIA

  1. miesto – Eliška Horváthová (3. roč.)

  2. miesto – Janko Brinčka (3. roč.)

  3. miesto – Amar Kramár (2. roč.)

   

  I. kategória ( 2. – 4. ročník) – PRÓZA

  1. miesto – Mirka Niklová (4. roč.)

  2. miesto – Paťka Sitášová (4. roč.)

  3. miesto – Emmka Müllerová (4. roč.)

   

  II. kategória ( 5. – 6. ročník) – POÉZIA

  1. miesto – Lívia Drahošová (5. roč.)

  2. miesto – Emmka Botková (5. roč.)

  3. miesto – Adrián Suchoň (5. roč.)

   

  III. kategória ( 7. – 9. ročník) – POÉZIA

  1. miesto – Emka Juhásová (8. roč.)

  2. miesto – Zdenka Uhrinová (8. roč.)

  3. miesto – Nikola Žáková (8. roč.)

   

  III. kategória ( 7. – 9. ročník) – PRÓZA

  1. miesto – Laura Vozárová (7. roč.)

  2. miesto – Samko Baráth (7. roč.)

  3. miesto – Daniel Peciar (7. roč.)

   

  Všetkým srdečne gratulujeme!

 • Pomoc pri prácach v škole

  Pomoc pri prácach v škole

  Vážení rodičia,

  prosíme hlavne šikovných oteckov o pomoc pri osadení obrubníkov a preliezačky pre deti, ako aj pri osadení podlahy vonku pod stolmi.

  Konanie brigády - dňa 26. 05. 2021 od 15.00 hod.

  Prípadne podľa dohody.

  Ak nám môžete pomôcť, prosím, nahlásiť sa na telefónnom čísle 0917 718 357

  Vopred ďakujeme za váš čas a záujem o skrášlenie našej školy.

 • Vážení rodičia,

  Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že máme poruchu na dochádzkovom systéme žiakov.

  Problém riešime v spolupráci s firmou zodpovednou za prevádzku zariadenia.

  Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

 • Deň matiek

  Deň matiek

  Druhá májová nedeľa patrí už tradične všetkým mamám. Deň matiek je sviatok, ktorý nám pripomína, aká je v našom živote dôležitá a nenahraditeľná naša mama. Zároveň je to špeciálna príležitosť na to, aby sme našim mamičkám povedali, ako veľmi ich máme radi, čo pre nás znamenajú a akí sme im vďační za všetko, čo pre nás v našom živote urobili a stále robia.

  Na tento krásny sviatok nezabudli ani naše šikovné deti. Spolu s pani učiteľkami vyrobili pre svoje mamičky milé darčeky, do ktorých vložili kus svojej lásky.

  Srdečné pozdravy a krásne srdiečka hovoria za všetko.

  Čo všetko deťom k šťastiu treba?
  Slnko a modrý kúsok neba.
  V náručí a v izbe s hračkami
  dostávať veľké bozky od mamy.

  Všetkým mamičkám prajeme krásny Deň matiek!

 • Pravidlá od 03. mája 2021

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme vámže pri nástupe do školy dňa 03. mája 2021 nie je potrebný COVID-19 test žiaka (I. stupňa a II. stupňa) ani zákonného zástupcu. Zákonný zástupca žiaka v pondelok (03.05.) predkladá - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka – a následne už len pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni.

  Zmena ŠKD

  • 1. a 2. ročník do 15.00 hod.
  • 3. ročník do 14.30 hod.
 • Pytagoriáda

  Pytagoriáda

  Organizátori matematickej súťaže s názvom Pytagoriáda zareagovali na aktuálne platné protipandemické opatrenia a vypracovali usmernenie k realizácii jej okresných kôl. Toto usmernenie malo za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže v pôvodnom termíne. A to sa aj podarilo.

  Žiaci 1. a 2. stupňa sa 13. 04. 2021 zúčastnili online 42. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhodoval aj čas, za ktorý žiaci dané príklady vypočítali.

  Príslušné body sa teda udeľovali nielen za správnosť vypočítaných príkladov, ale dôležitý bol aj čas, ktorý žiaci potrebovali na ich vypočítanie. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladalo z dvoch položiek, a to z bodov za správnosť a z bodov za čas.

  Súťaž bola organizovaná v kategóriách podľa jednotlivých ročníkov. Naši žiaci si s matematickými zadaniami hravo poradili a darilo sa im veľmi dobre.

  V kategórii P3 sa úspešnými riešiteľmi stali tretiaci Janko Brinčka, Dorotka Kriváňová a Lianka Kováčová a v kategórii P5 sa z rovnakého titulu tešili piataci Tadeáš Školuda, Lívia Drahošová a Peter Opálený.

  Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a prajeme im ešte mnoho ďalších matematických úspechov.

 • Zápis budúcich prvákov

  Zápis budúcich prvákov

  Zápis do 1. ročníka prebehol tento rok vzhľadom na obmedzenú možnosť komunikácie a pandemickú situáciu neštandardným spôsobom, a to bez prítomnosti budúcich prvákov.

  Do našej základnej školy prišli 12. apríla 2021 iba ich rodičia, ktorým po absolvovaní formálnej časti zápisu odovzdala pani učiteľka pripravené darčeky. Tie pre deti s láskou vyrobili pani učiteľky 1. stupňa spolu s pani vychovávateľkou.

  Budúci prváci sa tak doma mohli tešiť zo zaujímavej školskej tašky, v ktorej si našli múdru sovičku s ceruzkou a balónom, záložku do knihy, niečo sladké pod zúbok a zaujímavý pracovný list. Ten si môžu doma vypracovať a v septembri priniesť ukázať svojej budúcej triednej pani učiteľke, ktorá sa na nich už veľmi teší.    

 • Deň Zeme

  Deň Zeme

  V apríli si už tradične pripomíname Deň Zeme, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Oslavuje sa od roku 1970 a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje naša Zem.

  Uvedomujeme si, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa tejto problematike venujeme aj v našej základnej škole. Žiakov vedieme k tomu, aby životné prostredie vnímali ako niečo, čo je potrebné chrániť a zveľaďovať. Aj preto si každoročne Deň Zeme pripomíname množstvom zaujímavých aktivít.

  Tento rok sa žiaci 1. stupňa 22. apríla obliekli do farieb Zeme. Do školy prišli v oblečení hnedej, modrej alebo zelenej farby. Najskôr si spolu so svojimi pedagógmi pozreli pútavú prezentáciu, z ktorej sa dozvedeli, prečo sa Deň Zeme vlastne oslavuje. Potom sa po jednotlivých ročníkoch s radosťou pustili do práce.

  Prváčikovia sa zahrali na zemeguľu a vyrobili si pekné čelenky. Druháci sa zahrali na fotografov a vytvorili zábery, ktoré nám ponúka príroda. Vyrobili si svoju vlastnú zemeguľu, ktorú má symbolicky každý vo svojich rukách. Tretiakom spríjemnila vyučovanie ozajstná živá agama – Nely, ktorú svojim spolužiakom priniesol ukázať žiak Ivko Urban. Jeho koníčkom je chov exotických živočíchov, preto sa o svoju radosť z nich chcel podeliť aj s ostatnými. Jeho spolužiaci boli nebojácni. Nely aj pohladili a tí najodvážnejší si ju dokonca nechali liezť po ruke. Žiaci 4. ročníka si v rámci tvorivých aktivít vyrobili zaujímavou výtvarnou technikou závesnú dekoráciu s motívom Zeme.

  Naše spoločné tvorenie sme zavŕšili vonku sadením zeleniny a byliniek do vyvýšených záhonov, ktoré máme v našej prírodnej učebni v areáli školy. Najskôr sme si pripravili pôdu na sadenie, vyhĺbili jamky a hriadky a zasadili pripravené sadenice a semienka.

  Deti táto činnosť veľmi bavila a už teraz sa tešia na mrkvu, petržlen a reďkovky, ktoré im vyrastú. Tešia sa z voňavých byliniek, ako sú mäta, šalvia, medovka či ligurček. Vedia, že ich zeleninovo – bylinkové záhony im dajú svoje plody len vtedy, keď sa o ne budú starať. Aj preto sa každý deň tešia na ich polievanie.  

 • 2 % dane pre školu

  2 % dane pre školu

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám posunúť našu školu zase o kúsok vpred darovaním 2 % z dane!

  Zákon vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácie, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2 %.

  Finančné prostriedky spolu s prostriedkami základnej školy v minulom roku boli použité na

  • vybudovanie školského altánku

  Všetky položky sú riadne evidované a vyúčtované, uložené u pokladníka Občianskeho združenia.

  Plán na použitie finančných prostriedkov v tomto roku:

  • dobudovanie altánku - stoly v areáli školy
  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu, postupujte podľa stručného návodu, ktorý sme pre vás pripravili. Nájdete ho v hornej lište na našej webovej stránke pod označením 2 % dane.

   

  Vopred ďakujeme, veľmi si vážime vašu pomoc.

 • Oznam pred nástupom do školy

  Oznam pred nástupom do školy

  S účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMATU nastupujú do školy  žiaci 5., 6. a 7. ročníka.

  Podmienkou k nástupu žiaka do školy je negatívny test žiaka nie starší ako 7 dní, ako aj test jedného zákonného zástupcu alebo platná výnimka. Testovanie žiaka môže byť jednou z možností: PCR testom, antigénovým testom. Bližšie informácie vám poskytnú triedne učiteľky.

  Platnosť testov  zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

  Výnimka z testovania: 

  pozri nižšie - pravidlá pre školy

  V prípade, ak žiak a zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

  1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou v súvislosti so vzdelávaním svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

  2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

  Žiak 2. stupňa je v škole povinný používať rúško.

  Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

  Vyučovanie na 1. stupni a v 8. a 9. ročníku pokračuje v našej základnej škole pre všetkých žiakov bezo zmeny.

  Oznamujeme vám, že k nástupu žiakov do školy po skončení dištančného vzdelávania bol vypracovaný a pedagogickou radou schválený Plán adaptačného obdobia vzdelávania žiakov po nástupe do školy a rozvrh určený na adaptačné obdobie.

  Informácie budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať.

 • Obnovenie prezenčného vyučovania pre všetkých žiakov 8. a 9. ročníka

  Obnovenie prezenčného vyučovania pre všetkých žiakov 8. a 9. ročníka

  S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch. Končiacimi ročníkmi sa podľa COVID AUTOMAT-u rozumejú 8. a 9. ročník základnej školy.

  Podmienkou k nástupu žiaka do školy je negatívny test nie starší ako 7 dní žiaka a jedného zákonného zástupcu alebo platná výnimka. Testovanie žiaka môže byť jednou z možností: PCR testom, antigénovým testom. Bližšie informácie vám poskytnú triedne učiteľky.

  Platnosť testov  zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

  Výnimka z testovania: 

  a) ak žiak prekonal ochorenie Covid-19 - potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní

  b) ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid-19 - potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní (ak žiak neprekonal Covid-19, povinnosť testu žiaka trvá)

  c) ak bol zákonný zástupca očkovaný aj druhou dávkou vakcíny najmenej 14 dní po zaočkovaní

  V prípade, ak žiak a zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

  1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou v súvislosti so vzdelávaním svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

  2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

  Žiak 2. stupňa je v škole povinný používať rúško.

  Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

  Vyučovanie na 1. stupni pokračuje aj v našej základnej škole  pre všetkých žiakov bezo zmeny.

  Informácie budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať.

 • Vyučovanie pokračuje v nezmenenom režime

  Vyučovanie pokračuje v nezmenenom režime

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  od 12. 04. 2021 pokračuje vyučovanie za nezmenených podmienok, to znamená, že 1. stupeň sa vyučuje prezenčne a 2. stupeň naďalej dištančne.  

 • Vážení rodičia budúcich prvákov!

  Vážení rodičia budúcich prvákov!

   

  Oznamujeme vám, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční 12. 04. 2021 od 15.30 do 17.00 hod. v budove základnej školy, a to osobne za účasti oboch rodičov.

  Pre plynulý priebeh zápisu (aby ste nemuseli čakať) je žiaduce vopred telefonicky nahlásiť čas svojho príchodu na zápis. Volajte preto na telefónne číslo 0917 718 357 a dohodnite si čas, ktorý vám bude vyhovovať.

  Nakoľko pretrváva núdzový stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

  Na zápis si so sebou prineste rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

  Zároveň vás srdečne pozývame na virtuálnu prehliadku aktivít našej školy.

  Tešíme sa vás!

 • Vážení rodičia!

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme vám, že pre žiakov 1. - 4. ročníka našej základnej školy pokračuje vyučovanie prezenčnou formou.

  Všetci žiaci 1. - 4. ročníka vyplnia vyhlásenie rodiča s negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu – nie starším ako 7 dní – aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom.

  Školský klub detí:

  • 1. ročník do 14.30 hod.
  • 2. ročník do 14.45 hod.
  • 3. ročník do 14.30 hod.
  • Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 30. 03. 2021 vám oznamujeme, že žiaci 2. stupňa ZŚ sa naďalej budú vzdelávať dištančnou formou, a to do termínu 09. apríla 2021 (vrátane).

  Vyučovanie dištančnou formou začne dňa 07. apríla 2021.

  V prípade zmeny vás budeme ihneď informovať.

   

  • Dňa 08. apríla 2021sa uskutočnia triedne schôdzky online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM. Bližšie informácie vám poskytnú triedne učiteľky.
 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny

  Vážení rodičia, milé deti!

  Oznamujeme vám, že veľkonočné prázdniny budú v termíne od 01. do 06. apríla 2021 (vrátane). Užite si ich v pohodlí domova a v kruhu svojich najbližších. Prajeme Vám pekné sviatky.

 • Svetový deň vody

  Svetový deň vody

  Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si už tradične pripomíname 22. marca, sme v našej základnej škole realizovali rôzne aktivity.

  Žiaci prišli v tento deň do školy v modrom oblečení. Najskôr si spolu s pani učiteľkami pozreli pútavú prezentáciu a diskutovali o význame vody pre život na našej Zemi. Potom prišli na rad rôzne tvorivé aktivity, v ktorých každý predviedol svoju tvorivosť a kreativitu.

  Žiaci 1. a 2. ročníka vytvorili zaujímavé práce o živote vo vode. V 3. ročníku vytvorili plagát s dažďovými kvapkami. V nich žiaci zobrazili využiteľnosť vody v každodennom živote. Svoju fantáziu využili aj žiaci 4. ročníka a vytvorili pekné plastické modely morských živočíchov. Počas dňa sme popri práci pili zdravé minerálne vody.

  Opäť sme si pripomenuli a presvedčili sa o tom, že voda je život. Nemohli by sme bez nej existovať, preto by sme si tento dar Zeme mali vážiť.

 • Organizácia vyučovania od 22. 03. 2021

  Organizácia vyučovania od 22. 03. 2021

  Oznamujeme vám, že pre žiakov 1. - 4. ročníka našej základnej školy pokračuje vyučovanie prezenčnou formou s účinnosťou od 22. 03. 2021 do odvolania.

  Všetci žiaci 1. - 4. ročníka vyplnia vyhlásenie rodiča  s negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu – nie starším ako 7 dní – aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom.

  Školský klub detí:

  • 1. ročník do 14.30 hod.
  • 2. ročník do 14.45 hod.
  • 3. ročník do 14.30 hod.

  Žiaci 2. stupňa sa naďalej budú vzdelávať dištančnou formou.

 • PONOŽKOVÁ VÝZVA

  21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ponožky boli symbolicky vybrané preto, lebo pripomínajú tvar chromozómov, ktoré ľudia s týmto syndrómom majú nadbytočné.

  Každá je iná. Pravá aj ľavá. Áno, presne tak - na prvý pohľad spolu nesúvisia. Líšia sa farbou, vzorom či veľkosťou. Ale tak, ako rozdielne ponožky na prvý pohľad k sebe nepatria, tak naopak plnia svoju funkciu - nôžky skvele zahrejú. Aj ľudia s Downovým syndrómom k nám - bežným ľudom patria. Obohacujú nás, sú našou neodmysliteľnou súčasťou. V tento deň, spoločne s touto výzvou dávame preto najavo, že si uvedomujeme odlišnosť týchto ľudí, ale aj to, že ich podporujeme a chápeme ich inakosť.

  Čo môžeš urobit aj ty?

  1. Obuješ si ponožky rôznych farieb alebo veľkostí (napr. veľmi populárne Dedoles ponožky)

  2. Odfotíš iba svoje alebo aj maminkine, ockove, bratove, sestrine..... nôžky pri vašom "ponožkovom stretnutí" a vaše veselé fotky môžeš poslať do 22. 03. 2021 na edupage svojmu triednemu učiteľovi.

  Všetky fotky budú zverejnené na webovej stránke základnej školy :))

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka

  Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa bude konať v termíne 12. apríla 2021 o 16.00 hod. v budove ZŠ.

  Zapisujú sa deti narodené od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015 aj deti, ktoré mali v školskom roku 2020/2021 odklad školskej dochádzky.

  Ak bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

  Na zápis si môžete zvoliť jednu z nasledujúcich alternatív:

  1. Vyplniť elektronickú prihlášku na našej webovej stránke - vyplnenú žiadosť /ak nemáte možnosť, vytlačíme vám ju v škole/ podpísanú obidvomi rodičmi/zákonnými zástupcami + rodný list dieťaťa a občianske preukazy obidvoch rodičov na overenie údajov donesiete do školy v čase zápisu. Prihlášku bude možné vyplniť od 01. 04. 2021

  2. Ak nemáte ani možnosť elektronicky komunikovať so školou, ani si sami vytlačiť potrebné dokumenty zo stránky školy - v čase zápisu si žiadosť a ostatné potrebné dokumenty vyzdvihnete v škole - vyplniť ich môžete buď priamo v škole, alebo si ich vyplníte doma a doručíte ich do školy.

  Počas zápisu vás žiadame o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení. 

  Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, a to  najneskôr do 15. júna 2021.

  Ďalšie informácie týkajúce sa zápisu sa nachádzajú na ľavej lište našej webovej stránky pod názvom Zápis do 1. ročníka.

  Informácie ešte upresníme podľa aktuálnej situácie v čase konania zápisu. Aj preto je vhodné, aby ste naďalej sledovali webovú stránku našej základnej školy.

  Vážení rodičia, ďakujeme za spoluprácu a prípadné otázky môžete posielať na našu e-mailovú adresu.

  Tešíme sa na budúcich prváčikov.

  Elektronická prihláška:

 • Aká je pravda o drogách?

  Aká je pravda o drogách?

  To sa 19. marca 2021 dozvedeli žiaci 2. stupňa našej základnej školy, a to prostredníctvom online prednášky, ktorú pre nich zorganizovalo občianske združenie Slovensko bez drog.

  Hlavným cieľom prednášky bolo, aby sa k žiakom dostala pravda o škodlivosti všetkých drog. Aby žiaci porozumeli tomu, prečo drogy nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, duševného stavu alebo životnej situácie.

  Prednášajúci so žiakmi postupne rozobral 10 tém/právd o drogách: to, ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy, čo sa deje s vitamínmi, minerálnymi látkami a tukmi v tele pri užívaní drog, aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami, ako drogy vplývajú na myseľ, ako menia emócie, ako dlho zostávajú v tele, aká je skutočná pravda o alkohole, marihuane a iných typoch drog, ako je to s drogami a tvorivosťou či používaním drog v zdravotníctve.

  Celá diskusia smerovala k tomu, aby v jej závere žiaci urobili svoje vlastné rozhodnutie, že drogy nikdy brať nebudú.

  Môžeme konštatovať, že cieľ tejto online prednášky bol naplnený, pretože po jej skončení každý žiak napísal stručné zhodnotenie celej prednášky. Ako sa mu páčila a čo mu dala.

  Z reakcií žiakov, ktoré nájdete v dokumente pod týmto textom, vyplýva, že všetci svorne drogy a ich užívanie odsudzujú a nikdy po nich vo svojom živote nemienia siahnuť. 

strana: