Navigácia

 • Majstrovstvá okresu Nitra vo florbale

  Majstrovstvá okresu Nitra vo florbale

  Dňa 19. 11. 2019 sa konalo na ZŠ Topoľová v Nitre finále majstrovstiev okresu vo florbale žiačok základných škôl. Dievčatá najskôr jednoznačne vyhrali základnú skupinu a postúpili do finále, kde sa stretli s víťaznými družstvami z ostatných základných skupín. Vo finálovej skupine bol nad naše sily len jedno družstvo, ostatným tímom sme nedali šancu my a tak sme obsadili krásne 2. miesto - z dvadsiatich prihlásených škôl.

  Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

  Školu reprezentovali: Stanislava Záhorská, Petra Záhorská, Ema Juhásová, Barbora Krčmárová, Drahomíra Tarnayová, Laura Vozárová a Hanka Drienovská.

 • Organizácia vyučovania dňa 20. 11. 2019

  Organizácia vyučovania dňa 20. 11. 2019

  Riaditeľka Základnej školy Nová Ves nad Žitavou využijúc svoju právomoc štatutára v súlade so zákonom  245/2008 Z.z. §150 ods.5 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č.320/2008 Z.z. v znení vyhlášky č. 224/2011 Z.z. sa rozhodla udeliť riaditeľské voľno žiakom II. stupňa základnej školy (6. - 9. roč.) dňa 20. novembra 2019 /v stredu/ z dôvodu bezproblémového zabezpečenia testovania žiakov 5. ročníka T5-2019. Žiaci budú z obeda odhlásení.

  Žiaci I. stupňa ZŠ /1. - 4. roč./ sa zúčastnia návštevy Mestskej knižnice  vo Vrábľoch.

  Školská jedáleň a ŠKD budú v prevádzke.

 • Spevácka súťaž

  Spevácka súťaž

  Žiačky našej základnej školy sa po prvýkrát zúčastnili súťaže POPTÓN, ktorá je zameraná na interpretáciu slovenských populárnych piesní.

  Súťaž sa konala 12. novembra 2019 vo veľkej sále CVČ Domino v Nitre. Jej cieľom je prehĺbenie záujmu detí a mládeže o slovenské populárne piesne, oboznamovanie sa so slovenskými interpretmi, hudobnými skupinami, skladateľmi, textármi a rozvoj interpretačných schopností detí mládeže.

  Súťažiť mohli žiaci zo základných škôl od 4. po 9. ročník. Odborná porota, v ktorej mali zastúpenie speváci a hudobníci nitrianskej hudobnej scény, ako aj učitelia spevu, hodnotila vhodnosť výberu piesne, umelecký prejav, intonáciu, hudobný sprievod a celkový dojem.

  Našim žiačkam sa aj napriek výborným speváckym výkonom nepodarilo umiestniť na prvých troch miestach, pretože konkurencia bola naozaj veľmi silná. Dievčatá to však neodradilo, majú novú skúsenosť a určite sa pokúsia zabojovať aj v ďalšom ročníku súťaže. Ďakujeme im za peknú reprezentáciu našej školy.

 • Hovorme o jedle

  Hovorme o jedle

  V dňoch 14. - 18. októbra 2019 sa naša základná škola zapojila do celoslovenského projektu s názvom HOVORME O JEDLE vyhláseného organizačným tímom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Centra rozvoja znalostí o potravinách.

  Získali sme 1. miesto v rámci Slovenska v aktivitách na tému Cukry, tuky, soľ.

  Naše deti si mohli vyskúšať  rôzne poučné aktivity pripravené pedagógmi, ktorí aktívne pristupovali k ich príprave a realizácii, za čo im patrí veľké poďakovanie.

  Všetci žiaci si vyskúšali „chutné maľovanie“ svojich výtvarných prác, z ktorých najlepšie boli zaslané organizátorom projektu.

  Vybrali sme sa na cestu zdravého životného štýlu s Tučkom Pučkom – vymysleli sme rozprávky o Tučkovi Pučkovi, prezreli si prezentáciu na tému CUKRY, TUKY, SOĽ, ochutnali zdravý medík priamo od včelára, merali svoje BMI, navrhovali zdravý jedálniček na jeden deň a ten sme zaznamenali na pracovný list, odporučili sme  Tučkovi Pučkovi ako správne cvičiť, schudnúť a viac nepribrať.

  Každý žiak prispel svojou prácou a vytvorili sme JEDÁLNIČEK TUČKA PUČKA.

  Veríme, že aj tento VII. ročník týždňa HOVORME O JEDLE bol veľkým prínosom pre všetky zúčastnené deti. 

 • Testovanie 5 2019

  Testovanie 5 2019

  Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5 2019 sa uskutoční dňa 20. novembra 2019 (v stredu) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka našej základnej školy.

  Testovanie sa uskutoční v papierovej forme.

 • Mladý tvorca

  Mladý tvorca

  Žiaci 8. a 9. ročníka našej základnej školy sa v 5. novembra 2019 zúčastnili výstavy Mladý tvorca 2019, ktorá sa už tradične konala na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

  Cieľom výstavy bola propagácia stredoškolského odborného vzdelávania a duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe.

  Žiaci mali možnosť získať väčší prehľad o profilácii škôl, študijných odborov a povolaniach žiadaných trhom práce. Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov. 

 • Záložka do knihy spája školy

  Záložka do knihy spája školy

  Naša základná škola sa každoročne zapája do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s  Knižnicou Jiřího Mahena v Brne.

  Téma tohtoročného 15. ročníka projektu znela List za listom – baví ma čítať.

  Tento rok sa nám pošťastilo a našou partnerskou školou sa stala Základní a Mateřská škola z českej dedinky Josefův Důl okrese Jablonec nad Nisou v Libereckom kraji.

  Naši žiaci sa pustili do výroby záložiek a pod ich rukami ožili rozprávkové postavičky z ich obľúbených kníh. Vyrobili mnoho krásnych záložiek, ktoré sme zabalili a poslali deťom z našej partnerskej školy. Potom sme plní očakávania čakali na zásielku so záložkami, ktoré pre nás vyrobili deti v Čechách.

  Balíček so záložkami naše deti potešil, každý si z neho vybral nejakú peknú záložku a berie ju ako milú spomienku na našu spoluprácu. 

  Žiaci našej partnerskej školy si zorganizovali slávnostné odovzdávanie záložiek, ktoré sme im poslali. Veľmi pekne ďakujeme aj za fotografiu, aj za peknú spoluprácu a pozdravujeme do Čiech.

 • Recitačná súťaž

  Recitačná súťaž

  Základná škola V. Záborského vo Vrábľoch a Mesto Vráble vyhlásili 28. ročník recitačnej súťaže, ktorá sa každoročne koná na počesť vrábeľského rodáka – národného umelca, známeho slovenského herca a recitátora Viliama Záborského.

  Žiaci našej základnej školy sa tejto súťaže zúčastňujú veľmi radi, čoho dôkazom je aj to, že tento rok sme mali v súťaži zastúpenie v každej kategórii.

  29. októbra 2019 nás vo Vrábľoch reprezentovalo sedem žiakov.

  Kategória A – Mirka Niklová (3. ročník), Paťka Sitášová (3. ročník), Lívia Drahošová (4. ročník)

  Kategória B – Nelka Balková, Bibiana Nyariová, Viktória Králiková (5. ročník)

  Kategória C – Emka Juhásová (7. ročník), Peťka Záhorská (9. ročník)

  Všetci zúčastnení žiaci veľmi pekne reprezentovali našu školu a podali pekné recitátorské výkony, za čo im ďakujeme.

 • Majstrovstvá okresu v bedmintone

  Majstrovstvá okresu v bedmintone

  Dňa 28. 10. 2019 sa družstvo chlapcov a dievčat zúčastnilo majstrovstiev okresu v bedmintone. Hralo sa vo veľkej telocvični na ZŠ Tulipánová v Nitre. Najprv sa hralo v základných skupinách, odkiaľ postup znamenal hrať medzi tromi najlepšími družstvami. Chlapcom sa to nepodarilo, ale dievčatá jednoznačne vyhrali skupinu a súperkám nedali šancu ani vo finále, čím potvrdili, že sú najlepšie bedmintonistky v okrese - skončili na 1.mieste a postupujú na majstrovstvá kraja.

  Gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole!

  Družstvo chlapcov: Patrik Studený, Jakub Šulka a Daniel Peciar

  Družstvo  dievčat: Peťka Záhorská, Ema Juhásová a Stanka Záhorská

 • Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, ktorú si žiaci 1. stupňa našej základnej školy pripomenuli v dňoch od 21. - 25. októbra 2019.

  Počas týchto dní prebiehali aktivity podporujúce zdravú výživu, a teda aj zdravý životný štýl našich žiakov.

  Žiaci 1. ročníka mali ovocné počítanie a vyfarbovali podľa geometrických tvarov zeleninový košík . Druháci výtvarne stvárnili ovocnú misu. Tretiaci ako kuchári pripravili chutný ovocný a zeleninový šalát a štvrtáci vytvorili zaujímavé plagáty na tému Zdravá výživa.

  Bol to krásny,  poučný a úspešný týždeň plný vitamínov a radosti z dobre vykonanej akcie.

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny

  Vážení rodičia.

  Jesenné prázdniny sú od 30.10. 2019 (streda) do 01. 11. 2019.

  Nástup do školy je 04. 11. 2019 (pondelok).

 • Realizácia projektu

  Realizácia projektu

  Dňa 24. októbra 2019 sa v našej základnej škole za pomoci pedagogického kolektívu, pani starostky Márie Korčokovej, nášho pána školníka a žiakov - dobrovoľníkov uskutočnila realizácia projektu Nadácie Tesco s názvom Prírodná učebňa - vzdelávanie trochu inak, ktorá bola navrhnutá ako súčasť oddychovo-vzdelávacej zóny ZÁŽITKOVO.

  Vďaka financiám získaným z projektu, ako aj z finančných prostriedkov Občianskeho združenia Priatelia ZŠ Nová Ves nad Žitavou sa zakúpili štyri záhradné stoly s lavicami, zemina do výsadbových hrantíkov, fólia, spojovací materiál a tabuľa pre výučbu v exteriéri. Do výsadbových hrantíkov sa bude realizovať ešte výsadba byliniek a zeleniny.

  Vďaka patrí sponzorom, ktorí prispeli k realizácii projektu, a to pánovi Ing. M. Bliznákovi, ktorý nám daroval výsadbové hrantíky a obecnému úradu za dokúpenie chýbajúcej zeminy.

  Veríme, že učebňa bude prínosom nielen pre zážitkové vzdelávanie našich žiakov, ale bude príjemným miestom stretnutí rodičov a priateľov našej školy.

 • Deň jablka

  Deň jablka

  Ľudová múdrosť hovorí: „Každý deň  jablko, od lekára ďaleko…“

  Tento rok sme si v našej základnej škole 21. októbra 2019 opäť pripomenuli Deň jablka, ktorý je tiež známy aj pod názvom Deň pôvodných odrôd jabĺk.

  Zázrak menom jablko. Čo o ňom vieme? Určite nie všetko, ale tento deň nám pomohol k tomu, aby sme sa o tomto našom sladučkom, šťavnatom a voňavom ovocí dozvedeli čo najviac.

  Žiaci 1. stupňa sa aktívne zapojili do rozhovoru o jabĺčku ako o výbornom a veľmi zdravom ovocí. Celý deň sa niesol v „jablkovom“ duchu. Pozreli sme si peknú prezentáciu, zaspievali pesničku Červené jabĺčko a vypočuli sme si rôzne NAJ zaujímavosti spojené s jablkami.

  Samozrejme, nechýbala ani ochutnávka rôznych odrôd jabĺk a šťavnatá jablková štrúdľa. Plní sily sme sa pustili do maľovania, vystrihovania a lepenia týchto guľatých malých zázrakov.

 • Halloween

  Halloween

  V piatok 18. októbra 2019 sa v našej základnej škole po prvýkrát konal večierok, ktorý sa niesol v duchu Halloweenu. Dolná chodba školy sa zaplnila strašidlami od výmyslu sveta. Promenádovali sa tu čarodejnice, čerti, bosorky, zombíci, škriatkovia i vlkodlaci.

  Oceňujeme snahu všetkých zúčastnených žiakov, ale aj ich rodičov, pretože niektoré masky naozaj vyzerali veľmi autenticky. Fantázii sa teda medze nekládli a každý sa na chvíľu mohol zmeniť na svoje obľúbené strašidielko.

  Večierok mal úspech, deti si zasúťažili, zatancovali, pomaškrtili na halloweenských dobrotách a spokojné sa v sprievode svojich rodičov vrátili domov.

 • Literárno-dejepisná exkurzia

  Literárno-dejepisná exkurzia

  Minulý školský rok sme si v našej základnej škole zaviedli peknú tradíciu. Rozhodli sme sa, že každý rok navštívime nejaké zaujímavé miesta, ktoré možno z historického hľadiska zaradiť k tým najvýznamnejším.

  Hovorí sa predsa, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Tak sme si túto starú múdrosť vzali k srdcu a 15. októbra 2019 sme sa vybrali na exkurziu. Opäť sme prepojili literatúru a dejepis, to sú predmety, na ktorých žiaci snáď v najväčšej miere získavajú teoretické vedomosti o našej histórii a namierili sme si to do Tajova.

  Navštívili sme tu rodný dom popredného predstaviteľa slovenského realizmu spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. V pútavom výklade pani lektorky sme sa dozvedeli mnoho zaujímavostí z jeho života a tvorby. Na naše milé prekvapenie sme tu mali možnosť spoznať aj život ďalšieho významného tajovského rodáka Jozefa Murgaša, ktorý sa preslávil nielen u nás, ale i v zahraničí. Bol to vynálezca a priekopník bezdrôtovej telekomunikácie, ktorý pravdepodobne ako prvý na svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova.

  Ďalšie naše kroky viedli do Banskej Bystrice, kde sme navštívili Múzeum Slovenského národného povstania. Okrem prehliadky múzea sme si pozreli aj expozíciu bojových vozidiel a tankov, ktorá sa nachádza v areáli múzea. Celú prehliadku sme absolvovali v sprievode lektora, ktorý rozprával tak zaujímavo, že deti pri jeho výklade ani nedýchali. Jeho rozprávanie bolo plné zaujímavostí a príbehov, ktoré v nás všetkých zanechali hlboký dojem.

  Všetci sme boli s priebehom nášho dňa veľmi spokojní. Počasie sme mali tiež na jednotku, takže si môžeme povedať, že nám všetko vyšlo podľa našich predstáv. Žiakom touto cestou udeľujeme veľkú pochvalu za to, že boli opäť raz veľmi dobrí a našu školu reprezentovali tak, ako sa patrí. A úplne na záver chceme poďakovať aj rodičom žiakov, ktorí svojim deťom umožnili zúčastniť sa tejto exkurzie, čo vnímame ako dôkaz toho, že im na vzdelaní ich detí záleží a podporujú ich v nadobúdaní nielen teoretických, ale i praktických poznatkov. Už teraz sa tešíme na ďalšiu exkurziu.

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  Vyhodnotenie zberu papiera

  V týždni od 30. septembra - 06. októbra 2019  sa v našej škole uskutočnil zber papiera a tu je jeho vyhodnotenie a výsledky:

   

  Triedy:

  1. miesto     -      6. ročník     -    677 kg

  2. miesto     -      2. ročník     -     524 kg

  3. miesto     -      4. ročník     -     247,5 kg

   

  Jednotlivci:

  1. miesto     -     Samko Baráth (6. ročník)       -     365 kg

  2. miesto     -     Oliver Kováč (2. ročník)    -     220 kg

  3. miesto     -     Viktória Račeková  (3. ročník)      -    217 kg

  4. miesto     -     Adam Kéri (6. ročník)   -    210 kg

   

  Škola:

  Spoločne sme vyzbierali  2187 kg papiera.  

  Každému, kto sa do zberu papiera zapojil a pomohol tak svojou aktivitou, srdečne ďakujeme.

 • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

  Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

  V našej základnej škole prebiehalo 8. októbra 2019 testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka.

  Cieľom tohto celoplošného testovania žiakov je odporučiť deťom a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú ich deti predpoklady a môžu sa im venovať aj na výkonnostnej úrovni, respektíve ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti.

  Na testovaní spolupracujú Národné športové centrum,  Slovenský olympijský výbor a Slovenský paraolympijský výbor. Výstupná informácia sa získava na základe vzájomného prepočtu výsledkov jednotlivých disciplín špecializovanej testovacej batérie.

  Každé otestované dieťa dostane osvedčenie, ktoré bude obsahovať zoznam odporúčaných športov. Prepojenie na veľký informačný systém o športe pomôže sprostredkovať informáciu o dostupných športových kluboch v regióne, na ktoré sa môžu rodičia obrátiť a zapísať svoje dieťa na daný šport.

 • 4. október - Svetový deň zvierat

  4. október - Svetový deň zvierat

  Tento deň bol ustanovený za Svetový deň zvierat - World Animal Day (WAD) na konferencii ekológov vo Florencii v roku 1931. Spočiatku mal upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu. Takisto sa začal pripomínať v čoraz väčšom rozsahu po celom svete.
  Tento deň je zároveň sviatkom svätého Františka z Assisi, patróna zvierat.

  Je oslavou života zvierat vo všetkých jeho formách a pripomienkou dôležitosti vzťahu ľudského pokolenia k živočíšnej ríši a tiež jej krehkosti a zraniteľnosti.

  Cieľom Svetového dňa zvierat je zlepšenie životných podmienok zvierat na celom svete prostredníctvom podpory a zapojenia jednotlivcov, skupín a organizácií, ktoré sa starajú o osudy domácich, hospodárskych i voľne žijúcich zvierat.

  Svetový deň zvierat prináša príležitosť zamyslieť sa aj nad tým, či náš vzťah k zvieratám a to, čo nám poskytujú, je rovnako obohatením a dobrodením aj pre ne.

  V našej škole sme si tento deň pripomenuli v rámci triednických hodín.

  Žiaci sa so svojimi pani učiteľkami rozprávali o význame tohto dňa, o svojom vzťahu k zvieratkám, o tom, čo im prítomnosť zvieratiek prináša. Každý s veľkou radosťou predstavil svojho domáceho miláčika a porozprával veselé príhody, ktoré s ním zažil.

  Žiaci 6. ročníka si v triede zhotovili peknú nástenku, na ktorú umiestnili výtvarné práce zachytávajúce podobizeň ich obľúbencov. Zistenie, že naše deti majú k zvieratkám kladný vzťah, je potešujúce a chvályhodné.

 • Výchovný koncert "Buďme ľudia"

  Výchovný koncert "Buďme ľudia"

  Naši žiaci si 3. októbra 2019 mohli vďaka umeleckej agentúre Amos užiť výchovný koncert, ktorý sa niesol v duchu kréda „Buďme ľudia“.

  Tento hudobno-vzdelávací antidiskriminačný program bol zameraný najmä na problematiku ľudských práv a medziľudských vzťahov. Dotýkal sa aj takých tém ako otrokárstvo, totalitný režim, obchodovanie s ľuďmi, novodobé otroctvo či žobrácke gangy.

  Okrem hovoreného slova a pútavej videoprojekcie bola súčasťou programu aj hudobná zložka, v ktorej si žiaci spolu s hudobníkmi mohli naživo zaspievať veľa známych piesní spojených s uvedenou problematikou. Nenásilnou formou boli žiaci prostredníctvom otázok vťahovaní do deja programu a za správne odpovede na položené otázky dostali malú odmenu.

  Vysoko oceňujeme formu, akou sa umelci zhostili problematiky ľudských práv a vyprovokovali v nás potrebu zamyslieť sa a diskutovať na túto tému.

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  Naša základná škola sa 26. septembra 2019 svojimi aktivitami tiež pripojila k oslave Európskeho dňa jazykov, čím podporila jazykové vzdelávanie, ktoré je v súčasnej dobe veľmi potrebné.

  Cieľom tohto dňa je upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, ako aj podporiť kultúrnu a jazykovú rozmanitosť Európy, ktorú je potrebné zachovávať, chrániť a rozvíjať.

  Žiaci 4. až 9. ročníka spolupracovali na rozmanitých výzvach a úlohách. Nebáli sa ukázať svoje vedomosti napríklad pri predstavovaní sa v rôznych jazykoch alebo v jazykových kvízoch. Mladší žiaci prejavili výborné schopnosti pri rozoznávaní rôznych európskych jazykov, starší zasa pri slovenských, ale aj cudzojazyčných jazykolamoch.

  Zaujímavé aktivity a nové vedomosti nám spestrili vyučovací deň a inšpirovali našich žiakov k ďalšiemu učeniu sa cudzích jazykov.

strana: