Navigácia

Výchovný poradca

Kontaktné informácie

Výchovná poradkyňa: Mgr. Anita Kozayová

Konzultačné hodiny:

- pondelok:  od 13:30  do 15:30

- štvrtok: od 12:30 do 14:30 

Po dohode na telefónnom čísle 037/7884352.

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ  -  20.11.2020

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  -  01.04.2020

 

Možnosti štúdia:  http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

 

Užitočné stránky:   www.svs.edu.sk

                                   www.povolania.eu

                                   www.stredneskoly.sk

 

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020

SŠ - Talentovky. Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.                                                      do 1.2.2020

                                                                                                

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku na riaditeľstvo školy na študíjne odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručnosti alebo talentu                                                                                                                             do 20.2.2020

ZŠ - Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.                                                                                                                                            do 28.2.2020

 Talentové skúšky.    15.3. - 30.4.2020

SŠ -  Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.                 do 31.3.2020       

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).                                                         do 10.4.2020

 

        Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.                                           do 20.4.2020

 

             1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) -   11.5.2020

             1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) -  14.5.2020

             2. kolo prijímacích skúšok 16.6.2020 viac info: http://www.svs.edu.sk/miesta