Zoznam učiteľov

Navigácia

Výchovný poradca

Kontaktné informácie

Výchovná poradkyňa: Mgr. Lucia Valkovičová

Konzultačné hodiny:

- pondelok:  od 11:30  do 13:30

- štvrtok: od 12:30 do 14:30 

Po dohode na telefónnom čísle 0911697114

 

 

Testovanie 5 v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční 18. mája 2022 (streda):

  • z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra

Bližšie informácie nájdete na:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

 

Testovania 9 v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční  6. apríla 2022 (streda): 

  • z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra

Bližšie informácie nájdete na:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022

 

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy na školský rok 2021/22

  • Stredné školy – talentové odbory
  • Podanie prihlášky do 20.2.2022
  • Talentové skúšky od 15.3 do 30.4. 2022

 

  • Stredné školy – netalentové odbory
  • Podanie prihlášky do 10.4.2022
  • 1.kolo 1.termín prijímacích skúšok – 9.5. 2022
  • 1.kolo 2.termín prijímacích skúšok – 12.5. 2022
  • 2.kolo prijímacích skúšok – 21.6. 2022

 

Bližšie informácie nájdete na:

hhttps://www.stredneskoly.sk

https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx