Zoznam učiteľov

Navigácia

Školský klub detí

Nadpis

Školský klub 1. oddelenie: Daniela Marhevská - od 11.30 do 16.00 hod.

Školský klub 2. oddelenie: Mgr. Tatiana Suchoňová - od 12.30 do 14.00 hod.