Zoznam učiteľov

Navigácia

Rada školy

Členovia rady školy

                                                                           

Statut_Rady_skoly_Nova_Ves_nad_Zitavou_.pdf               Rodicia_-_Rada_skoly_(1).docx 

 Dodatok_k_RS(1).docx

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

Mgr. Ivana Ácsová - predsedníčka rady školy

Mgr. Adriana Kramárová - podpredsedníčka rady školy

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov školy:

Pavol GálDodatok_k_RS.docx

Zástupcovia rodičov:

Mgr. Gabriela Brinčková

Mária Balajová

Peter Vozár

Zástupcovia delegovaní zriaďovateľom:

Bc. Erika Koprdová

Ing. Marián Bliznák

Martin Fröhlich

 

 

Uznesenie zo zasadnutia rady školy, konaného 07. decembra 2021

Rada školy berie na vedomie:

  1. Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy
  2. Informácie o aktuálnych problémoch školy
  3. Informácie o profilácii školy
  4. Návrh, aby sa  predmet ANJ vyučoval už od 1. ročníka
  5. Zviditeľnenie fotoalbumov na webovej stránke školy v súlade s GDPR

           a zriadenie FB stránky školy

 V Novej Vsi nad Žitavou 07. 12. 2021

 

                                                                                           Mgr. Ivana Ácsová

                                                                                              predsedníčka RŠ