Zoznam učiteľov

Navigácia

Rada školy

Členovia rady školy

                                                                             Rodicia_-_Rada_skoly_(1).docx  Statut_Rady_skoly_Nova_Ves_nad_Zitavou_.pdf

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

Mgr. Ivana Ácsová - predsedníčka rady školy

Mgr. Adriana Kramárová - podpredsedníčka rady školy

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov školy:

Pavol Gál

Zástupcovia rodičov:

Mgr. Gabriela Brinčková

Mária Balajová

Peter Vozár

Zástupcovia delegovaní zriaďovateľom:

Bc. Erika Koprdová

Ing. Marián Bliznák

Martin Fröhlich