Navigácia

 • Vážení rodičia! 


  Oznamujeme Vám, že Ag testy pre žiakov ( samotesty) v počte 5 ks sa budú vydávať ( 2. kolo v roku 2022)

  od 31. januára 2022 - do 3. februára 2022

  • Triedni učitelia Vás budú kontaktovať.
  • Preberajúci preberá 1 sadu 5 ks antigénových testov na domáce samotestovanie.
  • Testovanie sa odporúča realizovať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM.
  • Samotestovanie sa odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.
  • Odovzdá
 • OZNAM o uzatvorení triedy

  Na základe odporúčania RUVZ Nitra prerušujeme prezenčné vyučovanie v 2. triede od 25. 01. 2022 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19.

  Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež je povinný zabezpečiť poučenie všetkých osôb, vrátane zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, že všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v dňoch 24. 01. 2022, t.j. všetci žiaci z 2. triedy, jednotlivci z 3. 9. a 1. triedy a určení zamestnanci školy sú povinní dodržiavať karanténne opatrenia.

 • AG samotesty - testovanie žiaka

  Vážení rodičia,

  ktorí ste na začiatku roka 2022 požiadali o AG samotesty, aplikácia testov sa odporúča vždy v pondelok a vo štvrtok pred nástupom do školy, aby sa overil zdravotný stav žiaka.

  Je nutné, aby ste vykonanie samotestovania nahlasovali cez EduPage.

  Škole budú distribuované ďalšie samotesty len v prípade oznamovania použitia testov.

  Ďakujeme za pochopenie

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  ŽIACI SA VRÁTIA DO ŠKÔL V PLÁNOVANOM TERMÍNE 10. JANUÁRA /PONDELOK/.

  Prezenčné vyučovanie začne v tomto termíne vo všetkých triedach.

  Minister školstva vyzval rodičov, aby žiakov pred nástupom pretestovali a aby sa žiaci ideálne testovali v prvých týždňoch 2x do týždňa.

  Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom skolsky_semafor

  Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je v škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

 • Predvianočné posedenia s triednymi učiteľmi – 1. stupeň

  Žiaci 1. stupňa boli dnes 17. 12. 2021 posledný deň v škole. Od budúceho týždňa si už budú užívať vianočné prázdniny.

  Ako býva dobrým zvykom, posledný deň sa nesie v duchu predvianočných posedení. Žiaci si spoločne s triednymi pani učiteľkami a spolužiakmi vymenili milé vianočné darčeky, zaspievali si a zatancovali a spoločne si upiekli vianočné torty. Školskou chodbou dokonca rozvoniaval aj tretiacky vianočný punč.

  Všetci sme sa vynikajúco zabavili a v takejto sviatočne povznesenej nálade sme sa rozlúčili.

 • Nakoľko žiaci 2. stupňa prechádzajú od 09. 12. 2021 na dištančnú formu vyučovania, urobili si predvianočné posedenie s triednymi učiteľmi v predstihu.

  Pod vianočným stromčekom si užili posledné spoločné chvíle v tomto kalendárnom roku, popriali si krásne sviatky a už teraz sa tešia na januárový návrat do školských lavíc.

 • Vianočné prázdniny

  Oznamujeme vám,

  že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2020/ 21911 zo dňa 25. novembra 2021

  sa vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022 uskutočnia od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

  ŠKD bude dňa 17. 12. 2021 do 14.00 hod.

 • Pytagoriáda - školské kolo

  V dňoch 08. - 09. 12. 2021 sa konalo školské kolo 43. ročníka Pytagoriády. V kategóriách P3 – P8 súťažilo online 23 žiakov. Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola.

  Úspešní riešitelia:

  Kategória P3: Erik Opálený, Amar Kramár, Sofia Studená

  Kategória P4: Ján Brinčka, Dorota Kriváňová

  Kategória P6: Peter Opálený, Karina Kováčová, Lívia Drahošová, Tadeáš Školuda

  Úspešným riešiteľom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Štvrtok 27. 1. 2022

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Navigácia